Architettura     
สถาปัตยกรรม

-

สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
+

l'architettura

-

สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
+

l'arena

-

โรงนา
rong-na
+

il granaio

-

สถาปัตยกรรมยุคบาโรก
sà′-tǎ-bhàt′-yók′-rawn-má′-yóok′-ba-rôk
+

il barocco

-

อิฐ
ìt′
+

il blocco per costruzioni

-

บ้านอิฐ
bân-ìt′
+

la casa di mattoni

-

สะพาน
sà′-pan
+

il ponte

-

อาคาร
a-kan
+

l'edificio

-

ปราสาท
bhra-sàt
+

il castello

-

มหาวิหาร
má′-hǎ-wí′-hǎn
+

la cattedrale

-

เสา
sǎo′
+

la colonna

-

สถานที่ก่อสร้าง
sà′-tǎn-têe-gàwt-ráng
+

il cantiere

-

หลังคาโดม
lǎng′-ka-dom
+

la cupola

-

ซุ้มประตู
sóom′-bhrà′-dhoo
+

la facciata

-

สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
+

lo stadio di calcio

-

ป้อม
bhâwm
+

il borgo

-

หลังคาหน้าจั่ว
lǎng′-ka-nâ-jùa
+

il timpano

-

ประตู
bhrà′-dhoo
+

la porta delle mura

-

บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้
bân-bhoon-bæ̀p-choh-krong-mái′
+

la casa a graticcio

-

ประภาคาร
bhrà′-pa-kan
+

il faro

-

สิ่งก่อสร้าง
sìng′-gàw-sâng
+

il monumento

-

มัสยิด
mát′-sà′-yít′
+

la moschea

-

อาคารสำนักงาน
a-kan-sǎm′-nák′-ngan
+

l'edificio per uffici

-

หลังคา
lǎng′-ka
+

il tetto

-

ซากปรักหักพัง
sâk-bhà′-ràk′-hàk′-pang′
+

le rovine

-

นั่งร้าน
nâng′-rán
+

l'impalcatura

-

ตึกระฟ้า
dhèuk′-rá′-fá
+

il grattacielo

-

สะพานแขวน
sà′-pan-kwæ̌n
+

il ponte sospeso

-

กระเบื้อง
grà′-bêuang
+

la piastrella

-
สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
l'architettura

-
สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
l'arena

-
โรงนา
rong-na
il granaio

-
สถาปัตยกรรมยุคบาโรก
sà′-tǎ-bhàt′-yók′-rawn-má′-yóok′-ba-rôk
il barocco

-
อิฐ
ìt′
il blocco per costruzioni

-
บ้านอิฐ
bân-ìt′
la casa di mattoni

-
สะพาน
sà′-pan
il ponte

-
อาคาร
a-kan
l'edificio

-
ปราสาท
bhra-sàt
il castello

-
มหาวิหาร
má′-hǎ-wí′-hǎn
la cattedrale

-
เสา
sǎo′
la colonna

-
สถานที่ก่อสร้าง
sà′-tǎn-têe-gàwt-ráng
il cantiere

-
หลังคาโดม
lǎng′-ka-dom
la cupola

-
ซุ้มประตู
sóom′-bhrà′-dhoo
la facciata

-
สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
lo stadio di calcio

-
ป้อม
bhâwm
il borgo

-
หลังคาหน้าจั่ว
lǎng′-ka-nâ-jùa
il timpano

-
ประตู
bhrà′-dhoo
la porta delle mura

-
บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้
bân-bhoon-bæ̀p-choh-krong-mái′
la casa a graticcio

-
ประภาคาร
bhrà′-pa-kan
il faro

-
สิ่งก่อสร้าง
sìng′-gàw-sâng
il monumento

-
มัสยิด
mát′-sà′-yít′
la moschea

-
อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree-tæ̂ng-hǐn′-rôop-sèe-lìam
l'obelisco

-
อาคารสำนักงาน
a-kan-sǎm′-nák′-ngan
l'edificio per uffici

-
หลังคา
lǎng′-ka
il tetto

-
ซากปรักหักพัง
sâk-bhà′-ràk′-hàk′-pang′
le rovine

-
นั่งร้าน
nâng′-rán
l'impalcatura

-
ตึกระฟ้า
dhèuk′-rá′-fá
il grattacielo

-
สะพานแขวน
sà′-pan-kwæ̌n
il ponte sospeso

-
กระเบื้อง
grà′-bêuang
la piastrella