Religione     
Tôn Giáo

-

lễ Phục sinh +

la Pasqua

-

quả trứng Phục sinh +

l'uovo di Pasqua

-

thiên thần +

l'angelo

-

chuông +

la campana

-

kinh thánh +

la bibbia

-

giám mục +

il vescovo

-

phước lành +

la benedizione

-

Phật giáo +

il Buddismo

-

Cơ-đốc giáo +

il Cristianesimo

-

món quà Giáng sinh +

il regalo di Natale

-

cây Giáng sinh +

l'albero di Natale

-

nhà thờ +

la chiesa

-

quan tài +

la bara

-

tạo vật +

la creazione

-

cây thánh giá +

il crocifisso

-

ma quỷ +

il diavolo

-

chúa trời +

il dio

-

Ấn Độ giáo +

l'Induismo

-

Hồi giáo +

l'Islam

-

đạo Do thái +

l'Ebraismo

-

thiền +

la meditazione

-

xác ướp +

la mummia

-

người theo đạo Hồi +

il musulmano

-

Đức Giáo hoàng +

il papa

-

kinh cầu nguyện +

la preghiera

-

linh mục +

il sacerdote

-

tôn giáo +

la religione

-

cầu nguyện +

il servizio religioso

-

giáo đường Do Thái +

la sinagoga

-

đền thờ +

il tempio

-

ngôi mộ +

la tomba

-
lễ Phục sinh
la Pasqua

-
quả trứng Phục sinh
l'uovo di Pasqua

-
thiên thần
l'angelo

-
chuông
la campana

-
kinh thánh
la bibbia

-
giám mục
il vescovo

-
phước lành
la benedizione

-
Phật giáo
il Buddismo

-
Cơ-đốc giáo
il Cristianesimo

-
món quà Giáng sinh
il regalo di Natale

-
cây Giáng sinh
l'albero di Natale

-
nhà thờ
la chiesa

-
quan tài
la bara

-
tạo vật
la creazione

-
cây thánh giá
il crocifisso

-
ma quỷ
il diavolo

-
chúa trời
il dio

-
Ấn Độ giáo
l'Induismo

-
Hồi giáo
l'Islam

-
đạo Do thái
l'Ebraismo

-
thiền
la meditazione

-
xác ướp
la mummia

-
người theo đạo Hồi
il musulmano

-
Đức Giáo hoàng
il papa

-
kinh cầu nguyện
la preghiera

-
linh mục
il sacerdote

-
tôn giáo
la religione

-
cầu nguyện
il servizio religioso

-
giáo đường Do Thái
la sinagoga

-
đền thờ
il tempio

-
ngôi mộ
la tomba