Alimenti     
食品

-

食欲
shíyù
+

l'appetito

-

前餐
qián cān
+

l'aperitivo

-

火腿
huǒtuǐ
+

la pancetta

-

生日蛋糕
shēngrì dàngāo
+

la torta di compleanno

-

饼干
bǐnggān
+

il biscotto

-

香肠
xiāngcháng
+

la salsiccia

-

面包
miànbāo
+

il pane

-

早餐
zǎocān
+

la prima colazione

-

圆形面包
yuán xíng miànbāo
+

il panino

-

黄油
huángyóu
+

il burro

-

食堂
shítáng
+

la mensa

-

蛋糕
dàngāo
+

il dolce

-

糖果
táng guǒ
+

le caramelle

-

腰果
yāoguǒ
+

l'anacardo

-

奶酪
nǎilào
+

il formaggio

-

口香糖
kǒuxiāngtáng
+

la gomma da masticare

-


+

il pollo

-

巧克力
qiǎokèlì
+

il cioccolato

-

椰子
yēzi
+

la noce di cocco

-

咖啡豆
kāfēi dòu
+

i chicchi di caffè

-

奶油
nǎiyóu
+

la panna

-

小茴香
xiǎo huíxiāng
+

il cumino

-

甜点
tiándiǎn
+

il dessert

-

甜点
tiándiǎn
+

il dessert

-

晚餐
wǎncān
+

la cena

-

一道菜
yīdào cài
+

il piatto

-

面团
miàntuán
+

l'impasto

-

鸡蛋
jīdàn
+

l'uovo

-

面粉
miànfěn
+

la farina

-

炸薯条
zhà shǔ tiáo
+

la patatine fritte

-

煎鸡蛋
jiānjīdàn
+

l'uovo all'occhio di bue

-

榛子
zhēnzi
+

la nocciola

-

冰淇淋
bīngqílín
+

il gelato

-

番茄酱
fānqié jiàng
+

il ketchup

-

千层面
qiān céngmiàn
+

la lasagna

-

甘草
gāncǎo
+

la liquirizia

-

午餐
wǔcān
+

il pranzo

-

通心粉
tōngxīnfěn
+

i maccheroni

-

土豆泥
tǔdòu ní
+

le patate schiacciate

-


ròu
+

la carne

-

蘑菇
mógū
+

il fungo

-

面条
miàntiáo
+

la pasta

-

燕麦片
yànmài piàn
+

la farina d'avena

-

海鲜饭
hǎixiān fàn
+

la paella

-

煎饼
jiānbing
+

la frittella

-

花生
huāshēng
+

l'arachide

-

胡椒
hújiāo
+

il pepe

-

胡椒粉
hújiāo fěn
+

il pepino

-

胡椒磨
hújiāo mó
+

il macinapepe

-

醋黄瓜
cù huángguā
+

il cetriolo sotto aceto

-

馅饼
xiàn bǐng
+

il pasticcio

-

比萨
bǐsà
+

la pizza

-

爆米花
bào mǐhuā
+

il popcorn

-

马铃薯
mǎlíngshǔ
+

la patata

-

薯片
shǔ piàn
+

le patatine

-

果仁糖
guǒ rén táng
+

la pralina

-

椒盐脆饼棒
jiāoyán cuì bǐng bàng
+

i bastoncini di pretzel

-

葡萄干
pútáogān
+

l'uvetta

-

大米
dàmǐ
+

il riso

-

烧肉
shāo ròu
+

l'arrosto di maiale

-

沙拉
shālā
+

l'insalata

-

意大利香肠
yìdàlì xiāngcháng
+

il salame

-

三文鱼
sānwènyú
+

il salmone

-

盐瓶
yán píng
+

la saliera

-

三明治
sānmíngzhì
+

il sandwich

-

酱汁
jiàng zhī
+

la salsa

-

香肠
xiāngcháng
+

la salsiccia

-

芝麻
zhīma
+

il sesamo

-


tāng
+

la zuppa

-

意大利面条
yìdàlì miàntiáo
+

gli spaghetti

-

香料
xiāngliào
+

la spezia

-

牛排
niúpái
+

la bistecca

-

草莓蛋糕
cǎoméi dàngāo
+

la torta di fragole

-


táng
+

lo zucchero

-

圣代冰激凌
shèng dài bīngjīlíng
+

la coppa gelato

-

葵花籽
kuíhuā zǐ
+

i semi di girasole

-

寿司
shòusī
+

il sushi

-

蛋糕
dàngāo
+

la torta