Professioni     
职业

-

建筑师
jiànzhú shī
+

l'architetto

-

宇航员
yǔháng yuán
+

l'astronauta

-

理发师
lǐfǎ shī
+

il parrucchiere

-

铁匠
tiějiàng
+

il fabbro

-

拳击手
quánjí shǒu
+

il pugile

-

斗牛士
dòuniú shì
+

il torero

-

官僚
guānliáo
+

il burocrate

-

出差
chūchāi
+

il viaggio di lavoro

-

商人
shāngrén
+

l'uomo d'affari

-

屠夫
túfū
+

il macellaio

-

汽车修理工
qìchē xiūlǐgōng
+

il meccanico

-

房屋管理员
fángwū guǎnlǐ yuán
+

il custode

-

清洁女工
qīngjié nǚgōng
+

la signora delle pulizie

-

小丑
xiǎochǒu
+

il pagliaccio

-

同事
tóngshì
+

il collega

-

乐队指挥
yuèduì zhǐhuī
+

il direttore

-

厨师
chúshī
+

il cuoco

-

牛仔
niúzǎi
+

il cowboy

-

牙医
yáyī
+

il dentista

-

侦探
zhēntàn
+

il detective

-

潜水员
qiánshuǐyuán
+

il subacqueo

-

医生
yīshēng
+

il medico

-

博士
bóshì
+

il dottore

-

电工
diàngōng
+

l'elettricista

-

女学生
nǚ xuéshēng
+

la studentessa

-

消防员
xiāofáng yuán
+

il vigile del fuoco

-

渔夫
yúfū
+

il pescatore

-

足球运动员
zúqiú yùndòngyuán
+

il calciatore

-

歹徒
dǎitú
+

il gangster

-

园丁
yuándīng
+

il giardiniere

-

高尔夫球手
gāo'ěrfū qiú shǒu
+

il golfista

-

吉他手
jítā shǒu
+

il chitarrista

-

猎人
lièrén
+

il cacciatore

-

室内设计师
shìnèi shèjì shī
+

il designer d'interni

-

法官
fǎguān
+

il giudice

-

皮划艇运动员
pí huá tǐng yùndòngyuán
+

il canottiere

-

魔术师
móshù shī
+

il mago

-

男学生
nán xuéshēng
+

lo studente

-

马拉松选手
mǎlāsōng xuǎnshǒu
+

il maratoneta

-

音乐家
yīnyuè jiā
+

il musicista

-

尼姑
nígū
+

la suora

-

职业
zhíyè
+

il lavoro

-

眼科医生
yǎnkē yīshēng
+

l'oculista

-

眼镜商
yǎnjìng shāng
+

l'ottico

-

画家
huà jiā
+

il pittore

-

报童
bàotóng
+

il ragazzo dei giornali

-

摄影师
shèyǐng shī
+

il fotografo

-

海盗
hǎidào
+

il pirata

-

水管工
shuǐguǎn gōng
+

l'idraulico

-

警察
jǐngchá
+

il poliziotto

-

搬运工
bānyùn gōng
+

il fattorino

-

囚犯
qiúfàn
+

il prigioniero

-

秘书
mìshū
+

la segretaria

-

间谍
jiàndié
+

la spia

-

外科医生
wàikē yīshēng
+

il chirurgo

-

老师
lǎoshī
+

l'insegnante

-

小偷
xiǎotōu
+

il ladro

-

卡车司机
kǎchē sījī
+

il camionista

-

失业
shīyè
+

la disoccupazione

-

女服务员
nǚ fúwù yuán
+

la cameriera

-

门窗清洁工
ménchuāng qīngjié gōng
+

la lavavetri

-

工作
gōngzuò
+

il lavoro

-

工人
gōngrén
+

il lavoratore

-
建筑师
jiànzhú shī
l'architetto

-
宇航员
yǔháng yuán
l'astronauta

-
理发师
lǐfǎ shī
il parrucchiere

-
铁匠
tiějiàng
il fabbro

-
拳击手
quánjí shǒu
il pugile

-
斗牛士
dòuniú shì
il torero

-
官僚
guānliáo
il burocrate

-
出差
chūchāi
il viaggio di lavoro

-
商人
shāngrén
l'uomo d'affari

-
屠夫
túfū
il macellaio

-
汽车修理工
qìchē xiūlǐgōng
il meccanico

-
房屋管理员
fángwū guǎnlǐ yuán
il custode

-
清洁女工
qīngjié nǚgōng
la signora delle pulizie

-
小丑
xiǎochǒu
il pagliaccio

-
同事
tóngshì
il collega

-
乐队指挥
yuèduì zhǐhuī
il direttore

-
厨师
chúshī
il cuoco

-
牛仔
niúzǎi
il cowboy

-
牙医
yáyī
il dentista

-
侦探
zhēntàn
il detective

-
潜水员
qiánshuǐyuán
il subacqueo

-
医生
yīshēng
il medico

-
博士
bóshì
il dottore

-
电工
diàngōng
l'elettricista

-
女学生
nǚ xuéshēng
la studentessa

-
消防员
xiāofáng yuán
il vigile del fuoco

-
渔夫
yúfū
il pescatore

-
足球运动员
zúqiú yùndòngyuán
il calciatore

-
歹徒
dǎitú
il gangster

-
园丁
yuándīng
il giardiniere

-
高尔夫球手
gāo'ěrfū qiú shǒu
il golfista

-
吉他手
jítā shǒu
il chitarrista

-
猎人
lièrén
il cacciatore

-
室内设计师
shìnèi shèjì shī
il designer d'interni

-
法官
fǎguān
il giudice

-
皮划艇运动员
pí huá tǐng yùndòngyuán
il canottiere

-
魔术师
móshù shī
il mago

-
男学生
nán xuéshēng
lo studente

-
马拉松选手
mǎlāsōng xuǎnshǒu
il maratoneta

-
音乐家
yīnyuè jiā
il musicista

-
尼姑
nígū
la suora

-
职业
zhíyè
il lavoro

-
眼科医生
yǎnkē yīshēng
l'oculista

-
眼镜商
yǎnjìng shāng
l'ottico

-
画家
huà jiā
il pittore

-
报童
bàotóng
il ragazzo dei giornali

-
摄影师
shèyǐng shī
il fotografo

-
海盗
hǎidào
il pirata

-
水管工
shuǐguǎn gōng
l'idraulico

-
警察
jǐngchá
il poliziotto

-
搬运工
bānyùn gōng
il fattorino

-
囚犯
qiúfàn
il prigioniero

-
秘书
mìshū
la segretaria

-
间谍
jiàndié
la spia

-
外科医生
wàikē yīshēng
il chirurgo

-
老师
lǎoshī
l'insegnante

-
小偷
xiǎotōu
il ladro

-
卡车司机
kǎchē sījī
il camionista

-
失业
shīyè
la disoccupazione

-
女服务员
nǚ fúwù yuán
la cameriera

-
门窗清洁工
ménchuāng qīngjié gōng
la lavavetri

-
工作
gōngzuò
il lavoro

-
工人
gōngrén
il lavoratore