Professioni     
职业

-

出差
chūchāi

il viaggio di lavoro

-

商人
shāngrén

l'uomo d'affari

-

屠夫
túfū

il macellaio

-

清洁女工
qīngjié nǚgōng

la signora delle pulizie

-

小丑
xiǎochǒu

il pagliaccio

-

牙医
yáyī

il dentista

-

侦探
zhēntàn

il detective

-

电工
diàngōng

l'elettricista

-

消防员
xiāofáng yuán

il vigile del fuoco

-

渔夫
yúfū

il pescatore

-

歹徒
dǎitú

il gangster

-

园丁
yuándīng

il giardiniere

-

猎人
lièrén

il cacciatore

-

报童
bàotóng

il ragazzo dei giornali

-

警察
jǐngchá

il poliziotto

-

囚犯
qiúfàn

il prigioniero

-

秘书
mìshū

la segretaria

-

老师
lǎoshī

l'insegnante

-

失业
shīyè

la disoccupazione

-

工人
gōngrén

il lavoratore

-
建筑师
jiànzhú shī
l'architetto

-
宇航员
yǔháng yuán
l'astronauta

-
理发师
lǐfǎ shī
il parrucchiere

-
铁匠
tiějiàng
il fabbro

-
拳击手
quánjí shǒu
il pugile

-
斗牛士
dòuniú shì
il torero

-
官僚
guānliáo
il burocrate

-
出差
chūchāi
il viaggio di lavoro

-
商人
shāngrén
l'uomo d'affari

-
屠夫
túfū
il macellaio

-
汽车修理工
qìchē xiūlǐgōng
il meccanico

-
房屋管理员
fángwū guǎnlǐ yuán
il custode

-
清洁女工
qīngjié nǚgōng
la signora delle pulizie

-
小丑
xiǎochǒu
il pagliaccio

-
同事
tóngshì
il collega

-
乐队指挥
yuèduì zhǐhuī
il direttore

-
厨师
chúshī
il cuoco

-
牛仔
niúzǎi
il cowboy

-
牙医
yáyī
il dentista

-
侦探
zhēntàn
il detective

-
潜水员
qiánshuǐyuán
il subacqueo

-
医生
yīshēng
il medico

-
博士
bóshì
il dottore

-
电工
diàngōng
l'elettricista

-
女学生
nǚ xuéshēng
la studentessa

-
消防员
xiāofáng yuán
il vigile del fuoco

-
渔夫
yúfū
il pescatore

-
足球运动员
zúqiú yùndòngyuán
il calciatore

-
歹徒
dǎitú
il gangster

-
园丁
yuándīng
il giardiniere

-
高尔夫球手
gāo'ěrfū qiú shǒu
il golfista

-
吉他手
jítā shǒu
il chitarrista

-
猎人
lièrén
il cacciatore

-
室内设计师
shìnèi shèjì shī
il designer d'interni

-
法官
fǎguān
il giudice

-
皮划艇运动员
pí huá tǐng yùndòngyuán
il canottiere

-
魔术师
móshù shī
il mago

-
男学生
nán xuéshēng
lo studente

-
马拉松选手
mǎlāsōng xuǎnshǒu
il maratoneta

-
音乐家
yīnyuè jiā
il musicista

-
尼姑
nígū
la suora

-
职业
zhíyè
il lavoro

-
眼科医生
yǎnkē yīshēng
l'oculista

-
眼镜商
yǎnjìng shāng
l'ottico

-
画家
huà jiā
il pittore

-
报童
bàotóng
il ragazzo dei giornali

-
摄影师
shèyǐng shī
il fotografo

-
海盗
hǎidào
il pirata

-
水管工
shuǐguǎn gōng
l'idraulico

-
警察
jǐngchá
il poliziotto

-
搬运工
bānyùn gōng
il fattorino

-
囚犯
qiúfàn
il prigioniero

-
秘书
mìshū
la segretaria

-
间谍
jiàndié
la spia

-
外科医生
wàikē yīshēng
il chirurgo

-
老师
lǎoshī
l'insegnante

-
小偷
xiǎotōu
il ladro

-
卡车司机
kǎchē sījī
il camionista

-
失业
shīyè
la disoccupazione

-
女服务员
nǚ fúwù yuán
la cameriera

-
门窗清洁工
ménchuāng qīngjié gōng
la lavavetri

-
工作
gōngzuò
il lavoro

-
工人
gōngrén
il lavoratore