Auto     
汽车

-

空气过滤器
kōngqì guòlǜ qì
+

il filtro dell'aria

-

故障
gùzhàng
+

il guasto

-

房车
fáng chē
+

il camper

-

汽车电池
qìchē diànchí
+

la batteria

-

儿童座椅
értóng zuò yǐ
+

il seggiolino per bambini

-

损坏
sǔnhuài
+

il danno

-

柴油
cháiyóu
+

il diesel

-

排气管
pái qì guǎn
+

il tubo di scappamento

-

爆胎
bào tāi
+

la gomma a terra

-

加油站
jiāyóu zhàn
+

il benzinaio

-

大灯
dà dēng
+

il faro

-

引擎盖
yǐnqíng gài
+

il cofano

-

千斤顶
qiānjīndǐng
+

il cricco

-

扁平手提油箱
biǎnpíng shǒutí yóuxiāng
+

la tanica

-

废料场
fèiliào chǎng
+

lo sfasciacarrozze

-

后部
hòu bù
+

la coda

-

尾灯
wěidēng
+

il fanalino di coda

-

后视镜
hòu shì jìng
+

lo specchietto retrovisore

-

行驶
xíngshǐ
+

la guida

-

轮辋
lúnwǎng
+

il cerchio

-

火花塞
huǒhuāsāi
+

la candela

-

转速表
zhuǎnsù biǎo
+

il tachimetro

-

罚款单
fákuǎn dān
+

la multa

-

轮胎
lúntāi
+

lo pneumatico

-

拖车服务
tuō chē fú wù
+

il carro attrezzi

-

老爷车
lǎoyé chē
+

l'auto d'epoca

-

车轮
chēlún
+

la ruota

-
空气过滤器
kōngqì guòlǜ qì
il filtro dell'aria

-
故障
gùzhàng
il guasto

-
房车
fáng chē
il camper

-
汽车电池
qìchē diànchí
la batteria

-
儿童座椅
értóng zuò yǐ
il seggiolino per bambini

-
损坏
sǔnhuài
il danno

-
柴油
cháiyóu
il diesel

-
排气管
pái qì guǎn
il tubo di scappamento

-
爆胎
bào tāi
la gomma a terra

-
加油站
jiāyóu zhàn
il benzinaio

-
大灯
dà dēng
il faro

-
引擎盖
yǐnqíng gài
il cofano

-
千斤顶
qiānjīndǐng
il cricco

-
扁平手提油箱
biǎnpíng shǒutí yóuxiāng
la tanica

-
废料场
fèiliào chǎng
lo sfasciacarrozze

-
后部
hòu bù
la coda

-
尾灯
wěidēng
il fanalino di coda

-
后视镜
hòu shì jìng
lo specchietto retrovisore

-
行驶
xíngshǐ
la guida

-
轮辋
lúnwǎng
il cerchio

-
火花塞
huǒhuāsāi
la candela

-
转速表
zhuǎnsù biǎo
il tachimetro

-
罚款单
fákuǎn dān
la multa

-
轮胎
lúntāi
lo pneumatico

-
拖车服务
tuō chē fú wù
il carro attrezzi

-
老爷车
lǎoyé chē
l'auto d'epoca

-
车轮
chēlún
la ruota