აბსტრაქტული ცნებები     
Abstract terms

-

administration +

ადმინისტრირება

-

advertising +

რეკლამა

-

arrow +

ისარი

-

ban +

აკრძალვა

-

career +

კარიერა

-

center +

ცენტრი

-

choice +

არჩევანი

-

collaboration +

თანამშრომლობა

-

color +

ფერი

-

contact +

კონტაქტი

-

danger +

საშიშროება

-

declaration of love +

სიყვარულის ახსნა

-

decline +

უარის თქმა

-

definition +

განმარტება

-

difference +

განსხვავება

-

difficulty +

სირთულე

-

direction +

მიმართულება

-

discovery +

აღმოჩენა

-

disorder +

უწესრიგობა

-

distance +

სიშორე

-

distance +

დისტანცია

-

diversity +

მრავალფეროვნება

-

effort +

ძალისხმევა

-

exploration +

გამოკვლევა

-

fall +

დაცემა

-

force +

ძალა

-

fragrance +

სურნელი

-

freedom +

თავისუფლება

-

ghost +

მოჩვენება

-

half +

ნახევარი

-

height +

სიმაღლე

-

help +

დახმარება

-

hiding place +

სამალავი

-

homeland +

სამშობლო

-

hygiene +

ჰიგიენა

-

idea +

იდეა

-

illusion +

ილუზია

-

imagination +

წარმოსახვა

-

intelligence +

ინტელექტი

-

invitation +

მოწვევა

-

justice +

სამართალი

-

light +

სინათლე

-

look +

გამოხედვა

-

loss +

დანაკარგი

-

magnification +

გადიდება

-

mistake +

შეცდომა

-

murder +

მკვლელობა

-

nation +

ერი

-

novelty +

სიახლე

-

option +

არჩევანი

-

patience +

მოთმინება

-

planning +

დაგეგმვა

-

problem +

პრობლემა

-

protection +

დაცვა

-

reflection +

ანარეკლი

-

republic +

რესპუბლიკა

-

risk +

რისკი

-

safety +

უსაფრთხოება

-

secret +

საიდუმლო

-

sex +

სქესი

-

shadow +

ჩრდილი

-

size +

ზომა

-

solidarity +

სოლიდარობა

-

success +

წარმატება

-

support +

მხარდაჭერა

-

tradition +

ტრადიცია

-

weight +

წონა

-
administration
ადმინისტრირება

-
advertising
რეკლამა

-
arrow
ისარი

-
ban
აკრძალვა

-
career
კარიერა

-
center
ცენტრი

-
choice
არჩევანი

-
collaboration
თანამშრომლობა

-
color
ფერი

-
contact
კონტაქტი

-
danger
საშიშროება

-
declaration of love
სიყვარულის ახსნა

-
decline
უარის თქმა

-
definition
განმარტება

-
difference
განსხვავება

-
difficulty
სირთულე

-
direction
მიმართულება

-
discovery
აღმოჩენა

-
disorder
უწესრიგობა

-
distance
სიშორე

-
distance
დისტანცია

-
diversity
მრავალფეროვნება

-
effort
ძალისხმევა

-
exploration
გამოკვლევა

-
fall
დაცემა

-
force
ძალა

-
fragrance
სურნელი

-
freedom
თავისუფლება

-
ghost
მოჩვენება

-
half
ნახევარი

-
height
სიმაღლე

-
help
დახმარება

-
hiding place
სამალავი

-
homeland
სამშობლო

-
hygiene
ჰიგიენა

-
idea
იდეა

-
illusion
ილუზია

-
imagination
წარმოსახვა

-
intelligence
ინტელექტი

-
invitation
მოწვევა

-
justice
სამართალი

-
light
სინათლე

-
look
გამოხედვა

-
loss
დანაკარგი

-
magnification
გადიდება

-
mistake
შეცდომა

-
murder
მკვლელობა

-
nation
ერი

-
novelty
სიახლე

-
option
არჩევანი

-
patience
მოთმინება

-
planning
დაგეგმვა

-
problem
პრობლემა

-
protection
დაცვა

-
reflection
ანარეკლი

-
republic
რესპუბლიკა

-
risk
რისკი

-
safety
უსაფრთხოება

-
secret
საიდუმლო

-
sex
სქესი

-
shadow
ჩრდილი

-
size
ზომა

-
solidarity
სოლიდარობა

-
success
წარმატება

-
support
მხარდაჭერა

-
tradition
ტრადიცია

-
weight
წონა