აბსტრაქტული ცნებები     
Abstract terms

-

administration

ადმინისტრირება

-

advertising

რეკლამა

-

arrow

ისარი

-

ban

აკრძალვა

-

career

კარიერა

-

center

ცენტრი

-

choice

არჩევანი

-

collaboration

თანამშრომლობა

-

color

ფერი

-

contact

კონტაქტი

-

danger

საშიშროება

-

declaration of love

სიყვარულის ახსნა

-

decline

უარის თქმა

-

definition

განმარტება

-

difference

განსხვავება

-

difficulty

სირთულე

-

direction

მიმართულება

-

discovery

აღმოჩენა

-

disorder

უწესრიგობა

-

distance

სიშორე

-

distance

დისტანცია

-

diversity

მრავალფეროვნება

-

effort

ძალისხმევა

-

exploration

გამოკვლევა

-

fall

დაცემა

-

force

ძალა

-

fragrance

სურნელი

-

freedom

თავისუფლება

-

ghost

მოჩვენება

-

half

ნახევარი

-

height

სიმაღლე

-

help

დახმარება

-

hiding place

სამალავი

-

homeland

სამშობლო

-

hygiene

ჰიგიენა

-

idea

იდეა

-

illusion

ილუზია

-

imagination

წარმოსახვა

-

intelligence

ინტელექტი

-

invitation

მოწვევა

-

justice

სამართალი

-

light

სინათლე

-

look

გამოხედვა

-

loss

დანაკარგი

-

magnification

გადიდება

-

mistake

შეცდომა

-

murder

მკვლელობა

-

nation

ერი

-

novelty

სიახლე

-

option

არჩევანი

-

patience

მოთმინება

-

planning

დაგეგმვა

-

problem

პრობლემა

-

protection

დაცვა

-

reflection

ანარეკლი

-

republic

რესპუბლიკა

-

risk

რისკი

-

safety

უსაფრთხოება

-

secret

საიდუმლო

-

sex

სქესი

-

shadow

ჩრდილი

-

size

ზომა

-

solidarity

სოლიდარობა

-

success

წარმატება

-

support

მხარდაჭერა

-

tradition

ტრადიცია

-

weight

წონა

-
administration
ადმინისტრირება

-
advertising
რეკლამა

-
arrow
ისარი

-
ban
აკრძალვა

-
career
კარიერა

-
center
ცენტრი

-
choice
არჩევანი

-
collaboration
თანამშრომლობა

-
color
ფერი

-
contact
კონტაქტი

-
danger
საშიშროება

-
declaration of love
სიყვარულის ახსნა

-
decline
უარის თქმა

-
definition
განმარტება

-
difference
განსხვავება

-
difficulty
სირთულე

-
direction
მიმართულება

-
discovery
აღმოჩენა

-
disorder
უწესრიგობა

-
distance
სიშორე

-
distance
დისტანცია

-
diversity
მრავალფეროვნება

-
effort
ძალისხმევა

-
exploration
გამოკვლევა

-
fall
დაცემა

-
force
ძალა

-
fragrance
სურნელი

-
freedom
თავისუფლება

-
ghost
მოჩვენება

-
half
ნახევარი

-
height
სიმაღლე

-
help
დახმარება

-
hiding place
სამალავი

-
homeland
სამშობლო

-
hygiene
ჰიგიენა

-
idea
იდეა

-
illusion
ილუზია

-
imagination
წარმოსახვა

-
intelligence
ინტელექტი

-
invitation
მოწვევა

-
justice
სამართალი

-
light
სინათლე

-
look
გამოხედვა

-
loss
დანაკარგი

-
magnification
გადიდება

-
mistake
შეცდომა

-
murder
მკვლელობა

-
nation
ერი

-
novelty
სიახლე

-
option
არჩევანი

-
patience
მოთმინება

-
planning
დაგეგმვა

-
problem
პრობლემა

-
protection
დაცვა

-
reflection
ანარეკლი

-
republic
რესპუბლიკა

-
risk
რისკი

-
safety
უსაფრთხოება

-
secret
საიდუმლო

-
sex
სქესი

-
shadow
ჩრდილი

-
size
ზომა

-
solidarity
სოლიდარობა

-
success
წარმატება

-
support
მხარდაჭერა

-
tradition
ტრადიცია

-
weight
წონა