განათლება     
Education

-

archeology +

არქეოლოგია

-

atom +

ატომი

-

board +

დაფა

-

calculation +

გამოთვლა

-

calculator +

გამომთვლელი მანქანა

-

certificate +

სერტიფიკატი

-

chalk +

ცარცი

-

class +

კლასი

-

compass +

ფარგალი

-

compass +

კომპასი

-

country +

ქვეყანა

-

course +

კურსი

-

diploma +

დიპლომი

-

direction +

მიმართულება

-

education +

განათლება

-

filter +

ფილტრი

-

formula +

ფორმულა

-

geography +

გეოგრაფია

-

grammar +

გრამატიკა

-

knowledge +

ცოდნა

-

language +

ენა

-

lesson +

გაკვეთილი

-

library +

ბიბლიოთეკა

-

literature +

ლიტერატურა

-

mathematics +

მათემატიკა

-

microscope +

მიკროსკოპი

-

number +

რიცხვი

-

number +

ნომერი

-

pressure +

წნეხი

-

prism +

პრიზმა

-

professor +

პროფესორი

-

pyramid +

პირამიდა

-

radioactivity +

რადიოაქტიურობა

-

scales +

სასწორი

-

space +

კოსმოსი

-

statistics +

სტატისტიკა

-

studies +

სწავლა

-

syllable +

მარცვალი

-

table +

ცხრილი

-

translation +

თარგმანი

-

triangle +

სამკუთხედი

-

umlaut +

უმლაუტი

-

university +

უნივერსიტეტი

-

world map +

მსოფლიოს რუკა

-
archeology
არქეოლოგია

-
atom
ატომი

-
board
დაფა

-
calculation
გამოთვლა

-
calculator
გამომთვლელი მანქანა

-
certificate
სერტიფიკატი

-
chalk
ცარცი

-
class
კლასი

-
compass
ფარგალი

-
compass
კომპასი

-
country
ქვეყანა

-
course
კურსი

-
diploma
დიპლომი

-
direction
მიმართულება

-
education
განათლება

-
filter
ფილტრი

-
formula
ფორმულა

-
geography
გეოგრაფია

-
grammar
გრამატიკა

-
knowledge
ცოდნა

-
language
ენა

-
lesson
გაკვეთილი

-
library
ბიბლიოთეკა

-
literature
ლიტერატურა

-
mathematics
მათემატიკა

-
microscope
მიკროსკოპი

-
number
რიცხვი

-
number
ნომერი

-
pressure
წნეხი

-
prism
პრიზმა

-
professor
პროფესორი

-
pyramid
პირამიდა

-
radioactivity
რადიოაქტიურობა

-
scales
სასწორი

-
space
კოსმოსი

-
statistics
სტატისტიკა

-
studies
სწავლა

-
syllable
მარცვალი

-
table
ცხრილი

-
translation
თარგმანი

-
triangle
სამკუთხედი

-
umlaut
უმლაუტი

-
university
უნივერსიტეტი

-
world map
მსოფლიოს რუკა