აბსტრაქტული ცნებები     
Abstraktaj terminoj

-

la administrado

ადმინისტრირება

-

la reklamo

რეკლამა

-

la sago

ისარი

-

la malpermeso

აკრძალვა

-

la kariero

კარიერა

-

la centro

ცენტრი

-

la elekto

არჩევანი

-

la kunlaborado

თანამშრომლობა

-

la koloro

ფერი

-

la kontakto

კონტაქტი

-

la danĝero

საშიშროება

-

la amdeklaro

სიყვარულის ახსნა

-

la defalo

უარის თქმა

-

la difino

განმარტება

-

la diferenco

განსხვავება

-

la malfacilaĵo

სირთულე

-

la direkto

მიმართულება

-

la malkovro

აღმოჩენა

-

la malordo

უწესრიგობა

-

la malproksimo

სიშორე

-

la distanco

დისტანცია

-

la diverseco

მრავალფეროვნება

-

la peno

ძალისხმევა

-

la eksploro

გამოკვლევა

-

la falo

დაცემა

-

la forto

ძალა

-

la parfumo

სურნელი

-

la libereco

თავისუფლება

-

la fantomo

მოჩვენება

-

la duono

ნახევარი

-

la alteco

სიმაღლე

-

la helpo

დახმარება

-

la kaŝejo

სამალავი

-

la hejmlando

სამშობლო

-

la higieno

ჰიგიენა

-

la ideo

იდეა

-

la iluzio

ილუზია

-

la imago

წარმოსახვა

-

la inteligenteco

ინტელექტი

-

la invito

მოწვევა

-

la justeco

სამართალი

-

la lumo

სინათლე

-

la rigardo

გამოხედვა

-

la perdo

დანაკარგი

-

la pligrandigo

გადიდება

-

la eraro

შეცდომა

-

la murdo

მკვლელობა

-

la nacio

ერი

-

la novaĵo

სიახლე

-

la opcio

არჩევანი

-

la pacienco

მოთმინება

-

la planado

დაგეგმვა

-

la problemo

პრობლემა

-

la protektado

დაცვა

-

la reflekto

ანარეკლი

-

la respubliko

რესპუბლიკა

-

la risko

რისკი

-

la sekureco

უსაფრთხოება

-

la sekreto

საიდუმლო

-

la sekso

სქესი

-

la ombro

ჩრდილი

-

la grandeco

ზომა

-

la solidareco

სოლიდარობა

-

la sukceso

წარმატება

-

la subteno

მხარდაჭერა

-

la tradicio

ტრადიცია

-

la pezo

წონა

-
la administrado
ადმინისტრირება

-
la reklamo
რეკლამა

-
la sago
ისარი

-
la malpermeso
აკრძალვა

-
la kariero
კარიერა

-
la centro
ცენტრი

-
la elekto
არჩევანი

-
la kunlaborado
თანამშრომლობა

-
la koloro
ფერი

-
la kontakto
კონტაქტი

-
la danĝero
საშიშროება

-
la amdeklaro
სიყვარულის ახსნა

-
la defalo
უარის თქმა

-
la difino
განმარტება

-
la diferenco
განსხვავება

-
la malfacilaĵo
სირთულე

-
la direkto
მიმართულება

-
la malkovro
აღმოჩენა

-
la malordo
უწესრიგობა

-
la malproksimo
სიშორე

-
la distanco
დისტანცია

-
la diverseco
მრავალფეროვნება

-
la peno
ძალისხმევა

-
la eksploro
გამოკვლევა

-
la falo
დაცემა

-
la forto
ძალა

-
la parfumo
სურნელი

-
la libereco
თავისუფლება

-
la fantomo
მოჩვენება

-
la duono
ნახევარი

-
la alteco
სიმაღლე

-
la helpo
დახმარება

-
la kaŝejo
სამალავი

-
la hejmlando
სამშობლო

-
la higieno
ჰიგიენა

-
la ideo
იდეა

-
la iluzio
ილუზია

-
la imago
წარმოსახვა

-
la inteligenteco
ინტელექტი

-
la invito
მოწვევა

-
la justeco
სამართალი

-
la lumo
სინათლე

-
la rigardo
გამოხედვა

-
la perdo
დანაკარგი

-
la pligrandigo
გადიდება

-
la eraro
შეცდომა

-
la murdo
მკვლელობა

-
la nacio
ერი

-
la novaĵo
სიახლე

-
la opcio
არჩევანი

-
la pacienco
მოთმინება

-
la planado
დაგეგმვა

-
la problemo
პრობლემა

-
la protektado
დაცვა

-
la reflekto
ანარეკლი

-
la respubliko
რესპუბლიკა

-
la risko
რისკი

-
la sekureco
უსაფრთხოება

-
la sekreto
საიდუმლო

-
la sekso
სქესი

-
la ombro
ჩრდილი

-
la grandeco
ზომა

-
la solidareco
სოლიდარობა

-
la sukceso
წარმატება

-
la subteno
მხარდაჭერა

-
la tradicio
ტრადიცია

-
la pezo
წონა