აბსტრაქტული ცნებები     
Abstrakt

-

administrering

ადმინისტრირება

-

reklam

რეკლამა

-

pil

ისარი

-

förbud

აკრძალვა

-

karriär

კარიერა

-

centrum

ცენტრი

-

val

არჩევანი

-

samarbete

თანამშრომლობა

-

färg

ფერი

-

kontakt

კონტაქტი

-

fara

საშიშროება

-

kärleksförklaring

სიყვარულის ახსნა

-

nedgång

უარის თქმა

-

definition

განმარტება

-

skillnad

განსხვავება

-

svårighet

სირთულე

-

riktning

მიმართულება

-

upptäckt

აღმოჩენა

-

oordning

უწესრიგობა

-

fjärran

სიშორე

-

avstånd

დისტანცია

-

mångfald

მრავალფეროვნება

-

ansträngning

ძალისხმევა

-

utforskning

გამოკვლევა

-

fall

დაცემა

-

kraft

ძალა

-

doft

სურნელი

-

frihet

თავისუფლება

-

spöke

მოჩვენება

-

halva

ნახევარი

-

höjd

სიმაღლე

-

hjälp

დახმარება

-

gömställe

სამალავი

-

hemland

სამშობლო

-

hygien

ჰიგიენა

-

idé

იდეა

-

illusion

ილუზია

-

fantasi

წარმოსახვა

-

intelligens

ინტელექტი

-

inbjudan

მოწვევა

-

rättsväsende

სამართალი

-

ljus

სინათლე

-

blick

გამოხედვა

-

förlust

დანაკარგი

-

förstoring

გადიდება

-

fel

შეცდომა

-

mord

მკვლელობა

-

nation

ერი

-

nyhet

სიახლე

-

alternativ

არჩევანი

-

tålamod

მოთმინება

-

planering

დაგეგმვა

-

problem

პრობლემა

-

skydd

დაცვა

-

spegling

ანარეკლი

-

republik

რესპუბლიკა

-

risk

რისკი

-

säkerhet

უსაფრთხოება

-

hemlighet

საიდუმლო

-

kön

სქესი

-

skugga

ჩრდილი

-

storlek

ზომა

-

solidaritet

სოლიდარობა

-

framgång

წარმატება

-

stöd

მხარდაჭერა

-

tradition

ტრადიცია

-

tyngd

წონა

-
administrering
ადმინისტრირება

-
reklam
რეკლამა

-
pil
ისარი

-
förbud
აკრძალვა

-
karriär
კარიერა

-
centrum
ცენტრი

-
val
არჩევანი

-
samarbete
თანამშრომლობა

-
färg
ფერი

-
kontakt
კონტაქტი

-
fara
საშიშროება

-
kärleksförklaring
სიყვარულის ახსნა

-
nedgång
უარის თქმა

-
definition
განმარტება

-
skillnad
განსხვავება

-
svårighet
სირთულე

-
riktning
მიმართულება

-
upptäckt
აღმოჩენა

-
oordning
უწესრიგობა

-
fjärran
სიშორე

-
avstånd
დისტანცია

-
mångfald
მრავალფეროვნება

-
ansträngning
ძალისხმევა

-
utforskning
გამოკვლევა

-
fall
დაცემა

-
kraft
ძალა

-
doft
სურნელი

-
frihet
თავისუფლება

-
spöke
მოჩვენება

-
halva
ნახევარი

-
höjd
სიმაღლე

-
hjälp
დახმარება

-
gömställe
სამალავი

-
hemland
სამშობლო

-
hygien
ჰიგიენა

-
idé
იდეა

-
illusion
ილუზია

-
fantasi
წარმოსახვა

-
intelligens
ინტელექტი

-
inbjudan
მოწვევა

-
rättsväsende
სამართალი

-
ljus
სინათლე

-
blick
გამოხედვა

-
förlust
დანაკარგი

-
förstoring
გადიდება

-
fel
შეცდომა

-
mord
მკვლელობა

-
nation
ერი

-
nyhet
სიახლე

-
alternativ
არჩევანი

-
tålamod
მოთმინება

-
planering
დაგეგმვა

-
problem
პრობლემა

-
skydd
დაცვა

-
spegling
ანარეკლი

-
republik
რესპუბლიკა

-
risk
რისკი

-
säkerhet
უსაფრთხოება

-
hemlighet
საიდუმლო

-
kön
სქესი

-
skugga
ჩრდილი

-
storlek
ზომა

-
solidaritet
სოლიდარობა

-
framgång
წარმატება

-
stöd
მხარდაჭერა

-
tradition
ტრადიცია

-
tyngd
წონა