კომუნიკაცია     
การสื่อสาร

-

ที่อยู่
têe-yòo

მისამართი

-

ซีดี
see-dee

კომპაქტური დისკი

-

การสื่อสาร
gan-sèu-sǎn

კომუნიკაცია

-

อีเมล์
ee-may

ელექტრონული ფოსტა

-

ส่งด่วน
sòng′-dùan

სასწრაფო გზავნილი

-

บัตรอวยพร
bàt′-uay′-pawn

მისალოცი ბარათი

-

หูฟัง
hǒo-fang′

ყურსასმენები

-

ไอคอน
ai′-kawn

პიქტოგრამა

-

ข้อมูล
kâw-moon

ინფორმაცია

-

แป้นพิมพ์
bhæ̂n-pim′

კლავიატურა

-

สื่อ
sèu

საინფორმაციო საშუალება

-

จอภาพ
jaw-pâp

მონიტორი

-

ข้อความ
kâw-kwam

ახალი ამბები

-

เสียง
sǐang

ხმაური

-

ภาพ
pâp

ფოტო

-

รีโมท
ree-môt

დისტანციური მართვის პულტი

-

ดาวเทียม
dao-tiam

ხელოვნური თანამგზავრი

-

ป้าย
bhâi

ნიშანი

-

ลายเซ็น
lai-sen′

ხელმოწერა

-

ลำโพง
lam′-pong

დინამიკი

-

แสตมป์
sà′-dhæm

საფოსტო მარკა

-

โทรศัพท์
toh-rá′-sàp′

სატელეფონო ზარი

-

ทีวี
tee-wee

ტელევიზორი

-

เว็บไซต์
wép′-sai′

ვებ გვერდი

-

คำ
kam′

სიტყვა

-
ที่อยู่
têe-yòo
მისამართი

-
ตัวอักษร
dhua-àk′-sǎwn
ანბანი

-
เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ
krêuang-dhàwp-ráp′-ton-sàp′-àt′-noh-mát′
ავტომოპასუხე

-
เสาอากาศ
sǎo′-a-gàt
ანტენა

-
การโทรศัพท์
gan-toh-sàp′
გამოძახება

-
ซีดี
see-dee
კომპაქტური დისკი

-
การสื่อสาร
gan-sèu-sǎn
კომუნიკაცია

-
ความน่าเชื่อถือ
kwam-nâ-chêua-těu
კონფიდენციალობა

-
การเชื่อมต่อ
gan-chêuam-dhàw
კავშირი

-
การอภิปราย
gan-à′-pí′-bhrai
დისკუსია

-
อีเมล์
ee-may
ელექტრონული ფოსტა

-
ความบันเทิง
kwam-ban′-ter̶ng
გართობა

-
ส่งด่วน
sòng′-dùan
სასწრაფო გზავნილი

-
เครื่องแฟกซ์
krêuang-fæ̂k
ფაქსი

-
อุตสาหกรรมภาพยนตร์
òot′-sǎ-hòk′-rawn-má′-pâp-yon′
კინოინდუსტრია

-
ตัวอักษร
dhua-àk′-sǎwn
შრიფტი

-
การทักทาย
gan-ták′-tai
მისალმება

-
การทักทาย
gan-ták′-tai
სალამი

-
บัตรอวยพร
bàt′-uay′-pawn
მისალოცი ბარათი

-
หูฟัง
hǒo-fang′
ყურსასმენები

-
ไอคอน
ai′-kawn
პიქტოგრამა

-
ข้อมูล
kâw-moon
ინფორმაცია

-
อินเทอร์เน็ต
in′-tur̶-nét′
ინტერნეტი

-
การสัมภาษณ์
gan-sǎm′-pât
ინტერვიუ

-
แป้นพิมพ์
bhæ̂n-pim′
კლავიატურა

-
ตัวอักษร
dhua-àk′-sǎwn
ასო

-
จดหมาย
jòt′-mǎi
წერილი

-
นิตยสาร
nít′-dhà′-yá′-sǎn
ჟურნალი

-
สื่อ
sèu
საინფორმაციო საშუალება

-
ไมโครโฟน
mai′-kroh-fon
მიკროფონი

-
โทรศัพท์มือถือ
toh-rá′-sàp′-meu-těu
მობილური ტელეფონი

-
โมเด็ม
moh-dem′
მოდემი

-
จอภาพ
jaw-pâp
მონიტორი

-
แผ่นรองเมาส์
pæ̀n′-rawng-mao′
მაუსის საგები

-
ข้อความ
kâw-kwam
ახალი ამბები

-
หนังสือพิมพ์
nǎng′-sěu-pim′
გაზეთი

-
เสียง
sǐang
ხმაური

-
การจดบันทึก
gan-jòt′-ban′-téuk′
ჩანაწერი

-
การดาษโน้ต
gan-dàt-nót
ჩანიშვნა

-
โทรศัพท์สาธารณะ
toh-rá′-sàp′-sǎ-ta-rá′-ná′
სატელეფონო ავტომატი

-
ภาพ
pâp
ფოტო

-
อัลบั้มรูป
an′-bâm′-rôop
ფოტოალბომი

-
โปสการ์ดภาพ
bhòt-gàd-pâp
ღია ბარათი

-
กล่องไปรษณีย์
glàwng-bhai′-rót′-nee
საფოსტო ყუთი

-
วิทยุ
wít′-tá′-yóo′
რადიო

-
ผู้รับ
pôo-ráp′
მიმღები

-
รีโมท
ree-môt
დისტანციური მართვის პულტი

-
ดาวเทียม
dao-tiam
ხელოვნური თანამგზავრი

-
หน้าจอ
nâ-jaw
ეკრანი

-
ป้าย
bhâi
ნიშანი

-
ลายเซ็น
lai-sen′
ხელმოწერა

-
สมาร์ทโฟน
sà′-mât-fon
სმარტფონი

-
ลำโพง
lam′-pong
დინამიკი

-
แสตมป์
sà′-dhæm
საფოსტო მარკა

-
กระดาษเขียนจดหมาย
grà′-dàt-kǐan-jòt′-mǎi
სახლის ტელეფონი

-
โทรศัพท์
toh-rá′-sàp′
სატელეფონო ზარი

-
การสนทนาทางโทรศัพท์
ga-rót′-nót′-na-tang-ton-sàp′
სატელეფონო საუბარი

-
กล้องโทรทัศน์
glâwng-toh-rá′-tát′
ტელეკამერა

-
บทความ
bòt′-kwam
ტექსტი

-
ทีวี
tee-wee
ტელევიზორი

-
วิดีโอเทป
wí′-dee-oh-tâyp
ვიდეოკასეტა

-
เครื่องส่งรับวิทยุ
krêuang-sòng′-ráp′-wít′-yóo′
რაცია

-
เว็บไซต์
wép′-sai′
ვებ გვერდი

-
คำ
kam′
სიტყვა