ಮತ / ಧರ್ಮ     
дин

-

пасх, IутIыжь
pash, IutIyž’
+

ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-

пасхэ, кIэнкIэ гъэлагъ
pashè, kIènkIè g’’èlag’’
+

ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-

мэлэIич
mèlèIič
+

ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-

тхьагъушъ, одыджынышху
th’ag’’uš’’, odydžynyšhu
+

ಗಂಟೆ

-

библие
biblie
+

ಬೈಬಲ್

-

епископ
episkop
+

ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-

имурад къыдэхъунэу епIолIэн
imurad k’’ydèh’’unèu epIolIèn
+

ಆಶೀರ್ವಾದ

-

буддизм
buddizm
+

ಬೌದ್ಧ ಮತ

-

христианств
hristianstv
+

ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-

рождественскэ тын
roždestvenskè tyn
+

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-

рождественскэ ёлк
roždestvenskè ëlk
+

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-

чылыс
čylys
+

ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-

пхъэмбай
ph’’èmbaj
+

ಶವ ಸಂಪುಟ

-

гъэпсыныр, шIыныр
g’’èpsynyr, šIynyr
+

ಸೃಷ್ಟಿ

-

хэIумэн
hèIumèn
+

ಶಿಲುಬೆ

-

джынапцIэ
džynapcIè
+

ದೆವ್ವ

-

тхьэ
th’è
+

ದೇವರು

-

индуизм (дин)
induizm (din)
+

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-

ислъам (дин)
isl’’am (din)
+

ಇಸ್ಲಾಮ್

-

иудаизм (дин)
iudaizm (din)
+

ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-

медитацие
meditacie
+

ಧ್ಯಾನ

-

мумие ,хьадэгъугъ
mumie ,h’adèg’’ug’’
+

ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-

бысылъымэн
bysyl’’ymèn
+

ಮುಸಲ್ಮಾನ

-

пап (римскэ)
pap (rimskè)
+

ಪೋಪ್

-

дыухьэ, тхьалъэIу
dyuh’è, th’al’’èIu
+

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-

дин пащ
din paŝ
+

ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-

дин
din
+

ಮತ

-

тхьэм фэлэжьэныр
th’èm fèlèž’ènyr
+

ದೇವತಾರಾಧನೆ

-

синагог
sinagog
+

ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-

чылыс, тхьэлъэIупIэ унэшху
čylys, th’èl’’èIupIè unèšhu
+

ದೇವಸ್ಥಾನ

-

къэ, бэны
k’’è, bèny
+

ಸಮಾಧಿ

-
пасх, IутIыжь
pash, IutIyž’
ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-
пасхэ, кIэнкIэ гъэлагъ
pashè, kIènkIè g’’èlag’’
ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-
мэлэIич
mèlèIič
ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-
тхьагъушъ, одыджынышху
th’ag’’uš’’, odydžynyšhu
ಗಂಟೆ

-
библие
biblie
ಬೈಬಲ್

-
епископ
episkop
ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-
имурад къыдэхъунэу епIолIэн
imurad k’’ydèh’’unèu epIolIèn
ಆಶೀರ್ವಾದ

-
буддизм
buddizm
ಬೌದ್ಧ ಮತ

-
христианств
hristianstv
ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-
рождественскэ тын
roždestvenskè tyn
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-
рождественскэ ёлк
roždestvenskè ëlk
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-
чылыс
čylys
ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-
пхъэмбай
ph’’èmbaj
ಶವ ಸಂಪುಟ

-
гъэпсыныр, шIыныр
g’’èpsynyr, šIynyr
ಸೃಷ್ಟಿ

-
хэIумэн
hèIumèn
ಶಿಲುಬೆ

-
джынапцIэ
džynapcIè
ದೆವ್ವ

-
тхьэ
th’è
ದೇವರು

-
индуизм (дин)
induizm (din)
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-
ислъам (дин)
isl’’am (din)
ಇಸ್ಲಾಮ್

-
иудаизм (дин)
iudaizm (din)
ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-
медитацие
meditacie
ಧ್ಯಾನ

-
мумие ,хьадэгъугъ
mumie ,h’adèg’’ug’’
ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-
бысылъымэн
bysyl’’ymèn
ಮುಸಲ್ಮಾನ

-
пап (римскэ)
pap (rimskè)
ಪೋಪ್

-
дыухьэ, тхьалъэIу
dyuh’è, th’al’’èIu
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-
дин пащ
din paŝ
ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-
дин
din
ಮತ

-
тхьэм фэлэжьэныр
th’èm fèlèž’ènyr
ದೇವತಾರಾಧನೆ

-
синагог
sinagog
ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-
чылыс, тхьэлъэIупIэ унэшху
čylys, th’èl’’èIupIè unèšhu
ದೇವಸ್ಥಾನ

-
къэ, бэны
k’’è, bèny
ಸಮಾಧಿ