ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ     
Tegnologie

-

lugpomp

ಗಾಳಿ ರೇಚಕ ಯಂತ್ರ

-

lugfoto

ಆಕಾಶದಿಂದ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರ

-

wiellaer

ಉಕ್ಕಿನ ಗೋಲಿಗಳು

-

battery

ವಿದ್ಯತ್ಕೋಶ

-

fietsketting

ಸೈಕಲ್ ಸರಪಳಿ

-

kabel

ಹೊರಜಿ

-

kabelhaspel

ಹೊರಜಿ ರಾಟೆ

-

kamera

ಕ್ಯಾಮರ

-

kasset

ಧ್ವನಿ ಸುರಳಿ

-

laaier

ಚಾರ್ಜರ್

-

kajuit

ಕಾಕ್ ಪಿಟ್

-

tandrat

ಚಾಲಕದಂತ

-

kombinasieslot

ಸಂಯೋಜನಾ ಬೀಗ

-

komper / rekenaar

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-

hyskraan

ಎತ್ತು ಯಂತ್ರ

-

tafelrekenaar

ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಡುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-

boorplatform

ಬೈರಿಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ

-

skyfaandrywer

ಡ್ರೈವ್

-

DVD

ಡಿ ವಿ ಡಿ

-

elektriese motor

ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಕ ಯಂತ್ರ

-

energie

ಶಕ್ತಿ

-

graafmasjien

ತೋಡುಯಂತ್ರ

-

faksmasjien

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಂತ್ರ

-

filmkamera

ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಯಾಮರ

-

slapskyf

ಫ್ಲಾಪಿ ಬಿಲ್ಲೆ

-

veiligheidsbril

ರಕ್ಷಕ ಕನ್ನಡಕ

-

hardeskyf

ಹಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಲೆ

-

stuurstok

ಜಾಯ್ ಸ್ಟಿಕ್

-

sleutel

ಕೀಲಿ

-

landing

ದಡ ಸೇರುವುದು

-

skootrekenaar

ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-

grassnyer

ಹುಲ್ಲು ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರ

-

lens

ಲೆನ್ಸು

-

masjien

ಯಂತ್ರ

-

skipskroef

ಹಡಗಿನ ಚಾಲಕದಂಡ

-

myn

ಗಣಿ

-

meervoudige muurprop

ಬಹ್ವಂಶಕುಳಿ

-

drukker

ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರ

-

program

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

-

skroef

ಚಾಲಕದಂಡ

-

pomp

ರೇಚಕ ಯಂತ್ರ

-

platespeler

ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್

-

afstandbeheerder

ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್

-

robot

ರೊಬೊಟ್

-

satellietantenne

ಉಪಗ್ರಹದ ವಾರ್ತಗ್ರಾಹಕ/ಪ್ರಸಾರಕ ತಂತಿ

-

naaimasjien

ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ

-

skyfiefilm

ಚಲನಚಿತ್ರದ ಸ್ಲೈಡ್

-

sontegnologie

ಸೌರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

-

pendeltuig

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ

-

stoomroller

ಆವಿಯುರುಳೆ ಯಂತ್ರ

-

veringstelsel

ಜೋಲು

-

skakelaar

ಒತ್ತುಗು೦ಡಿ

-

maatband

ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿ

-

tegnologie

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

-

telefoon

ಟೆಲಿಫೋನ್

-

telefotolens

ದೂರದರ್ಶಕ ಲೆನ್ಸು

-

teleskoop

ದೂರದರ್ಶಕ

-

USB Flash drywer

ಯು ಸ್ ಬಿ ಫ್ಲಾಷ್ ಡ್ರೈವ್

-

klep

ಕವಾಟ

-

videokamera

ವಿಡಿಯೊ ಕ್ಯಾಮರ

-

potensiaalverskil

ವಿದ್ಯುದ್ಬಲ

-

waterwiel

ನೀರು ರಾಟೆ

-

windturbine

ವಾಯುಚಕ್ರ

-

windmeule

ಬೀಸು ಯಂತ್ರ

-
lugpomp
ಗಾಳಿ ರೇಚಕ ಯಂತ್ರ

-
lugfoto
ಆಕಾಶದಿಂದ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರ

-
wiellaer
ಉಕ್ಕಿನ ಗೋಲಿಗಳು

-
battery
ವಿದ್ಯತ್ಕೋಶ

-
fietsketting
ಸೈಕಲ್ ಸರಪಳಿ

-
kabel
ಹೊರಜಿ

-
kabelhaspel
ಹೊರಜಿ ರಾಟೆ

-
kamera
ಕ್ಯಾಮರ

-
kasset
ಧ್ವನಿ ಸುರಳಿ

-
laaier
ಚಾರ್ಜರ್

-
kajuit
ಕಾಕ್ ಪಿಟ್

-
tandrat
ಚಾಲಕದಂತ

-
kombinasieslot
ಸಂಯೋಜನಾ ಬೀಗ

-
komper / rekenaar
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-
hyskraan
ಎತ್ತು ಯಂತ್ರ

-
tafelrekenaar
ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಡುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-
boorplatform
ಬೈರಿಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ

-
skyfaandrywer
ಡ್ರೈವ್

-
DVD
ಡಿ ವಿ ಡಿ

-
elektriese motor
ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಕ ಯಂತ್ರ

-
energie
ಶಕ್ತಿ

-
graafmasjien
ತೋಡುಯಂತ್ರ

-
faksmasjien
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಂತ್ರ

-
filmkamera
ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಯಾಮರ

-
slapskyf
ಫ್ಲಾಪಿ ಬಿಲ್ಲೆ

-
veiligheidsbril
ರಕ್ಷಕ ಕನ್ನಡಕ

-
hardeskyf
ಹಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಲೆ

-
stuurstok
ಜಾಯ್ ಸ್ಟಿಕ್

-
sleutel
ಕೀಲಿ

-
landing
ದಡ ಸೇರುವುದು

-
skootrekenaar
ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-
grassnyer
ಹುಲ್ಲು ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರ

-
lens
ಲೆನ್ಸು

-
masjien
ಯಂತ್ರ

-
skipskroef
ಹಡಗಿನ ಚಾಲಕದಂಡ

-
myn
ಗಣಿ

-
meervoudige muurprop
ಬಹ್ವಂಶಕುಳಿ

-
drukker
ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರ

-
program
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

-
skroef
ಚಾಲಕದಂಡ

-
pomp
ರೇಚಕ ಯಂತ್ರ

-
platespeler
ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್

-
afstandbeheerder
ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್

-
robot
ರೊಬೊಟ್

-
satellietantenne
ಉಪಗ್ರಹದ ವಾರ್ತಗ್ರಾಹಕ/ಪ್ರಸಾರಕ ತಂತಿ

-
naaimasjien
ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ

-
skyfiefilm
ಚಲನಚಿತ್ರದ ಸ್ಲೈಡ್

-
sontegnologie
ಸೌರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

-
pendeltuig
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ

-
stoomroller
ಆವಿಯುರುಳೆ ಯಂತ್ರ

-
veringstelsel
ಜೋಲು

-
skakelaar
ಒತ್ತುಗು೦ಡಿ

-
maatband
ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿ

-
tegnologie
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

-
telefoon
ಟೆಲಿಫೋನ್

-
telefotolens
ದೂರದರ್ಶಕ ಲೆನ್ಸು

-
teleskoop
ದೂರದರ್ಶಕ

-
USB Flash drywer
ಯು ಸ್ ಬಿ ಫ್ಲಾಷ್ ಡ್ರೈವ್

-
klep
ಕವಾಟ

-
videokamera
ವಿಡಿಯೊ ಕ್ಯಾಮರ

-
potensiaalverskil
ವಿದ್ಯುದ್ಬಲ

-
waterwiel
ನೀರು ರಾಟೆ

-
windturbine
ವಾಯುಚಕ್ರ

-
windmeule
ಬೀಸು ಯಂತ್ರ