ಮತ / ಧರ್ಮ     
Geloof

-

Paasfees +

ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-

paaseier +

ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-

engel +

ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-

kerkklok +

ಗಂಟೆ

-

bybel +

ಬೈಬಲ್

-

biskop +

ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-

seën +

ಆಶೀರ್ವಾದ

-

boeddhisme +

ಬೌದ್ಧ ಮತ

-

christendom +

ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-

kersgeskenk +

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-

kersboom +

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-

kerk +

ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-

kis +

ಶವ ಸಂಪುಟ

-

skepping +

ಸೃಷ್ಟಿ

-

kruis +

ಶಿಲುಬೆ

-

duiwel +

ದೆವ್ವ

-

god +

ದೇವರು

-

Hindoeïsme +

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-

Islam +

ಇಸ್ಲಾಮ್

-

Judaïsme +

ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-

meditasie +

ಧ್ಯಾನ

-

mummie +

ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-

Moslem +

ಮುಸಲ್ಮಾನ

-

pous +

ಪೋಪ್

-

gebed +

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-

priester +

ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-

godsdiens +

ಮತ

-

erediens +

ದೇವತಾರಾಧನೆ

-

sinagoge +

ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-

tempel +

ದೇವಸ್ಥಾನ

-

graf +

ಸಮಾಧಿ

-
Paasfees
ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-
paaseier
ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-
engel
ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-
kerkklok
ಗಂಟೆ

-
bybel
ಬೈಬಲ್

-
biskop
ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-
seën
ಆಶೀರ್ವಾದ

-
boeddhisme
ಬೌದ್ಧ ಮತ

-
christendom
ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-
kersgeskenk
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-
kersboom
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-
kerk
ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-
kis
ಶವ ಸಂಪುಟ

-
skepping
ಸೃಷ್ಟಿ

-
kruis
ಶಿಲುಬೆ

-
duiwel
ದೆವ್ವ

-
god
ದೇವರು

-
Hindoeïsme
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-
Islam
ಇಸ್ಲಾಮ್

-
Judaïsme
ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-
meditasie
ಧ್ಯಾನ

-
mummie
ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-
Moslem
ಮುಸಲ್ಮಾನ

-
pous
ಪೋಪ್

-
gebed
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-
priester
ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-
godsdiens
ಮತ

-
erediens
ದೇವತಾರಾಧನೆ

-
sinagoge
ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-
tempel
ದೇವಸ್ಥಾನ

-
graf
ಸಮಾಧಿ