ಸಸ್ಯಗಳು     
Plante

-

bamboes +

ಬೊಂಬು

-

bloeisel +

ಹೂವು

-

bos blomme +

ಹೂಗುಚ್ಚ

-

tak +

ರೆಂಬೆ

-

kiem +

ಮೊಗ್ಗು

-

kaktus +

ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿ

-

klawer +

ಕ್ಲೋವರ್

-

keël +

ಪೈನ್ / ಫರ್ ಗಿಡದ ಕಾಯಿ

-

koringblom +

ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಹೂವು

-

krokus +

ಕ್ರೋಕಸ್

-

affodil +

ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್

-

gousblom +

ಡೇಯ್ಸಿ

-

perdeblom +

ಡ್ಯಾಂಡೆಲಿಯನ್

-

blom +

ಹೂವು

-

blare +

ಎಲೆಗುಂಪು

-

graan +

ಕಾಳು

-

gras +

ಹುಲ್ಲು

-

aanwas +

ಬೆಳವಣಿಗೆ

-

hiasint +

ಹೈಯಾಸಿಂತ್

-

grasperk +

ಹಸಲೆ

-

lelie +

ಲಿಲ್ಲಿ

-

lynsaad +

ನಾರಗಸೆಬೀಜ

-

sampioen +

ಅಣಬೆ

-

olyfboom +

ಓಲಿವ್ ಮರ

-

palmboom +

ತಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರ

-

viooltjies +

ಪ್ಯಾನ್ಸಿ

-

perskeboom +

ಪೀಚ್ ಮರ

-

plant +

ಗಿಡ

-

papawer +

ಗಸಗಸೆ

-

wortel +

ಬೇರು

-

roos +

ಗುಲಾಬಿ

-

saad +

ಬೀಜ

-

sneeuklokkie +

ಸ್ನೋಡ್ರಾಪ್

-

sonneblom +

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು

-

doring +

ಮುಳ್ಳು

-

stam +

ಕಾಂಡ

-

tulp +

ಟ್ಯೂಲಿಪ್

-

waterlelie +

ನೈದಿಲೆ/ತಾವರೆ

-

koring +

ಗೋಧಿ

-
bamboes
ಬೊಂಬು

-
bloeisel
ಹೂವು

-
bos blomme
ಹೂಗುಚ್ಚ

-
tak
ರೆಂಬೆ

-
kiem
ಮೊಗ್ಗು

-
kaktus
ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿ

-
klawer
ಕ್ಲೋವರ್

-
keël
ಪೈನ್ / ಫರ್ ಗಿಡದ ಕಾಯಿ

-
koringblom
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಹೂವು

-
krokus
ಕ್ರೋಕಸ್

-
affodil
ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್

-
gousblom
ಡೇಯ್ಸಿ

-
perdeblom
ಡ್ಯಾಂಡೆಲಿಯನ್

-
blom
ಹೂವು

-
blare
ಎಲೆಗುಂಪು

-
graan
ಕಾಳು

-
gras
ಹುಲ್ಲು

-
aanwas
ಬೆಳವಣಿಗೆ

-
hiasint
ಹೈಯಾಸಿಂತ್

-
grasperk
ಹಸಲೆ

-
lelie
ಲಿಲ್ಲಿ

-
lynsaad
ನಾರಗಸೆಬೀಜ

-
sampioen
ಅಣಬೆ

-
olyfboom
ಓಲಿವ್ ಮರ

-
palmboom
ತಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರ

-
viooltjies
ಪ್ಯಾನ್ಸಿ

-
perskeboom
ಪೀಚ್ ಮರ

-
plant
ಗಿಡ

-
papawer
ಗಸಗಸೆ

-
wortel
ಬೇರು

-
roos
ಗುಲಾಬಿ

-
saad
ಬೀಜ

-
sneeuklokkie
ಸ್ನೋಡ್ರಾಪ್

-
sonneblom
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು

-
doring
ಮುಳ್ಳು

-
stam
ಕಾಂಡ

-
tulp
ಟ್ಯೂಲಿಪ್

-
waterlelie
ನೈದಿಲೆ/ತಾವರೆ

-
koring
ಗೋಧಿ