ಅಮೂರ್ತ ಪದಗಳು     
Abstrakte terme

-

administrasie +

ಆಡಳಿತ

-

advertensie +

ಜಾಹೀರಾತು

-

pyl +

ಬಾಣ

-

verbod +

ನಿಷೇಧ

-

loopbaan +

ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-

middel +

ಕೇಂದ್ರ

-

verkiesing +

ಆಯ್ಕೆ

-

samewerking +

ಸಹಯೋಗ

-

kleur +

ಬಣ್ಣ

-

kontak +

ಸಂಪರ್ಕ

-

gevaar +

ಅಪಾಯ

-

liefdesverklaring +

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-

agteruitgang +

ಕ್ಷೀಣಿಸು

-

definisie +

ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-

verskil +

ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-

moeilikheid +

ಕಷ್ಟ

-

rigting +

ದಿಕ್ಕು

-

ontdekking +

ಪರಿಶೋಧನೆ

-

wanorde +

ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-

verte +

ದೂರ

-

afstand +

ಅಂತರ

-

verskeidenheid +

ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-

moeite +

ಪ್ರಯಾಸ

-

verkenning +

ಶೋಧನೆ

-

val +

ಬೀಳು

-

krag +

ಶಕ್ತಿ

-

geur +

ಸುವಾಸನೆ

-

vryheid +

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-

spook +

ಭೂತ

-

helfte +

ಅರ್ಧ

-

hoogte +

ಎತ್ತರ

-

hulp +

ಸಹಾಯ

-

skuilplek +

ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-

tuisland +

ತಾಯ್ನಾಡು

-

higiëne +

ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-

idee +

ಆಲೋಚನೆ

-

illusie +

ಭ್ರಮೆ

-

verbeelding +

ಕಲ್ಪನೆ

-

intelligensie +

ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-

uitnodiging +

ಆಹ್ವಾನ

-

geregtigheid +

ನ್ಯಾಯ

-

lig +

ಬೆಳಕು

-

kyk +

ನೋಟ

-

verlies +

ನಷ್ಟ

-

vergroting +

ವರ್ಧನೆ

-

fout +

ತಪ್ಪು

-

moord +

ಕೊಲೆ

-

nasie +

ದೇಶ

-

nuwigheid +

ಹೊಸತನ

-

opsie +

ಆಯ್ಕೆ

-

geduld +

ಸಹನೆ

-

beplanning +

ಯೋಜನೆ

-

probleem +

ತೊಡಕು

-

beskerming +

ರಕ್ಷಣೆ

-

refleksie +

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-

republiek +

ಗಣತಂತ್ರ

-

risiko +

ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-

veiligheid +

ಸುರಕ್ಷತೆ

-

geheim +

ಗುಟ್ಟು

-

geslag +

ಲಿಂಗ

-

skaduwee +

ನೆರಳು

-

grootte +

ಗಾತ್ರ

-

solidariteit +

ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-

sukses +

ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-

ondersteuning +

ಆಧಾರ

-

tradisie +

ಸಂಪ್ರದಾಯ

-

gewig +

ತೂಕ

-
administrasie
ಆಡಳಿತ

-
advertensie
ಜಾಹೀರಾತು

-
pyl
ಬಾಣ

-
verbod
ನಿಷೇಧ

-
loopbaan
ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-
middel
ಕೇಂದ್ರ

-
verkiesing
ಆಯ್ಕೆ

-
samewerking
ಸಹಯೋಗ

-
kleur
ಬಣ್ಣ

-
kontak
ಸಂಪರ್ಕ

-
gevaar
ಅಪಾಯ

-
liefdesverklaring
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-
agteruitgang
ಕ್ಷೀಣಿಸು

-
definisie
ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-
verskil
ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-
moeilikheid
ಕಷ್ಟ

-
rigting
ದಿಕ್ಕು

-
ontdekking
ಪರಿಶೋಧನೆ

-
wanorde
ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-
verte
ದೂರ

-
afstand
ಅಂತರ

-
verskeidenheid
ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-
moeite
ಪ್ರಯಾಸ

-
verkenning
ಶೋಧನೆ

-
val
ಬೀಳು

-
krag
ಶಕ್ತಿ

-
geur
ಸುವಾಸನೆ

-
vryheid
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-
spook
ಭೂತ

-
helfte
ಅರ್ಧ

-
hoogte
ಎತ್ತರ

-
hulp
ಸಹಾಯ

-
skuilplek
ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-
tuisland
ತಾಯ್ನಾಡು

-
higiëne
ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-
idee
ಆಲೋಚನೆ

-
illusie
ಭ್ರಮೆ

-
verbeelding
ಕಲ್ಪನೆ

-
intelligensie
ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-
uitnodiging
ಆಹ್ವಾನ

-
geregtigheid
ನ್ಯಾಯ

-
lig
ಬೆಳಕು

-
kyk
ನೋಟ

-
verlies
ನಷ್ಟ

-
vergroting
ವರ್ಧನೆ

-
fout
ತಪ್ಪು

-
moord
ಕೊಲೆ

-
nasie
ದೇಶ

-
nuwigheid
ಹೊಸತನ

-
opsie
ಆಯ್ಕೆ

-
geduld
ಸಹನೆ

-
beplanning
ಯೋಜನೆ

-
probleem
ತೊಡಕು

-
beskerming
ರಕ್ಷಣೆ

-
refleksie
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-
republiek
ಗಣತಂತ್ರ

-
risiko
ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-
veiligheid
ಸುರಕ್ಷತೆ

-
geheim
ಗುಟ್ಟು

-
geslag
ಲಿಂಗ

-
skaduwee
ನೆರಳು

-
grootte
ಗಾತ್ರ

-
solidariteit
ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-
sukses
ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-
ondersteuning
ಆಧಾರ

-
tradisie
ಸಂಪ್ರದಾಯ

-
gewig
ತೂಕ