ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು     
Materiale

-

geelkoper +

ಹಿತ್ತಾಳೆ

-

sement +

ಸಿಮೆಂಟ್

-

keramiek +

ಪಿಂಗಾಣಿ

-

doek +

ಅರಿವೆ

-

materiaal +

ಬಟ್ಟೆ

-

katoen +

ಹತ್ತಿ

-

kristal +

ಹರಳು

-

vuillis +

ಕೊಳೆ

-

gom / lym +

ಗೋಂದು

-

leer +

ಚರ್ಮ

-

metaal +

ಲೋಹ

-

olie +

ಎಣ್ಣೆ

-

poeier +

ಹುಡಿ

-

sout +

ಉಪ್ಪು

-

sand +

ಮರಳು

-

oorskietstukkies +

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-

silwer +

ಬೆಳ್ಳಿ

-

klip +

ಕಲ್ಲು

-

strooi +

ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-

hout +

ಮರ

-

wol +

ಉಣ್ಣೆ

-
geelkoper
ಹಿತ್ತಾಳೆ

-
sement
ಸಿಮೆಂಟ್

-
keramiek
ಪಿಂಗಾಣಿ

-
doek
ಅರಿವೆ

-
materiaal
ಬಟ್ಟೆ

-
katoen
ಹತ್ತಿ

-
kristal
ಹರಳು

-
vuillis
ಕೊಳೆ

-
gom / lym
ಗೋಂದು

-
leer
ಚರ್ಮ

-
metaal
ಲೋಹ

-
olie
ಎಣ್ಣೆ

-
poeier
ಹುಡಿ

-
sout
ಉಪ್ಪು

-
sand
ಮರಳು

-
oorskietstukkies
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-
silwer
ಬೆಳ್ಳಿ

-
klip
ಕಲ್ಲು

-
strooi
ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-
hout
ಮರ

-
wol
ಉಣ್ಣೆ