ಹವಾಮಾನ     
Weer

-

barometer

ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-

wolk

ಮೋಡ

-

koue

ಚಳಿ

-

sekelmaan

ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-

duisternis

ಕತ್ತಲು

-

aarde

ಭೂಮಿ

-

mis

ಮಂಜು

-

ryp

ಕಡು ಹಿಮ

-

glasuur

ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-

hitte

ಶಾಖ

-

orkaan

ಚಂಡಮಾರುತ

-

ysnaald

ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-

weerlig

ಮಿಂಚು

-

meteoor

ಉಲ್ಕೆ

-

maan

ಚಂದ್ರ

-

reënboog

ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-

reëndruppel

ಮಳೆಹನಿ

-

sneeu

ಹಿಮ

-

sneeuvlokkie

ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-

sneeuman

ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-

ster

ನಕ್ಷತ್ರ

-

storm

ಬಿರುಗಾಳಿ

-

stormvloed

ಪ್ರವಾಹ

-

son

ಸೂರ್ಯ

-

sonstraal

ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-

sonsondergang

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-

termometer

ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-

donderstorm

ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-

skemer

ನಸು ಬೆಳಕು

-

weer

ಹವಾಮಾನ

-

nat toestande

ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-

wind

ಗಾಳಿ

-
barometer
ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-
wolk
ಮೋಡ

-
koue
ಚಳಿ

-
sekelmaan
ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-
duisternis
ಕತ್ತಲು

-
droogte
ಬರ

-
aarde
ಭೂಮಿ

-
mis
ಮಂಜು

-
ryp
ಕಡು ಹಿಮ

-
glasuur
ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-
hitte
ಶಾಖ

-
orkaan
ಚಂಡಮಾರುತ

-
ysnaald
ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-
weerlig
ಮಿಂಚು

-
meteoor
ಉಲ್ಕೆ

-
maan
ಚಂದ್ರ

-
reënboog
ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-
reëndruppel
ಮಳೆಹನಿ

-
sneeu
ಹಿಮ

-
sneeuvlokkie
ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-
sneeuman
ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-
ster
ನಕ್ಷತ್ರ

-
storm
ಬಿರುಗಾಳಿ

-
stormvloed
ಪ್ರವಾಹ

-
son
ಸೂರ್ಯ

-
sonstraal
ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-
sonsondergang
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-
termometer
ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-
donderstorm
ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-
skemer
ನಸು ಬೆಳಕು

-
weer
ಹವಾಮಾನ

-
nat toestande
ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-
wind
ಗಾಳಿ