ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ     
Argitektuur

-

argitektuur +

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ

-

arena +

ಅಖಾಡ

-

skuur +

ಕಣಜ

-

barok +

ಬಾರೋಕ್

-

bousteen +

ಕಲ್ಲುದಿಮ್ಮಿ

-

baksteenhuis +

ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ

-

brug +

ಸೇತುವೆ

-

gebou +

ಕಟ್ಟಡ

-

kasteel +

ಕೋಟೆ

-

katedraal +

ಮುಖ್ಯ ಆರಾಧನಾಮಂದಿರ

-

kolom +

ಕಂಬ

-

bouterrein +

ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರದೇಶ

-

koepel +

ಗುಮ್ಮಟ

-

fasade +

ಮುಖಭಾಗ

-

sokkerstadion +

ಕಾಲ್ಚೆಂಡಾಟದ ಮೈದಾನ

-

fort +

ದುರ್ಗ

-

gewel +

ಚಂದಾಯ

-

hek +

ದ್ವಾರ

-

vakwerkhuis +

ಅರ್ಧ ಮರದ ಮನೆ

-

vuurtoring +

ದೀಪಸ್ತಂಭ

-

monument +

ಸ್ಮಾರಕ

-

moskee +

ಮಸೀದಿ

-

gedenknaald +

ಚತುಷ್ಕೋಣ ಸ್ತಂಭ

-

kantoorgebou +

ಕಛೇರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ

-

dak +

ತಾರಸಿ

-

murasie +

ಅವಶೇಷ

-

steier +

ಸಾರುವೆ

-

wolkekrabber +

ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡ

-

hangbrug +

ತೂಗು ಸೇತುವೆ

-

teël +

ಹೆಂಚು

-
argitektuur
ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ

-
arena
ಅಖಾಡ

-
skuur
ಕಣಜ

-
barok
ಬಾರೋಕ್

-
bousteen
ಕಲ್ಲುದಿಮ್ಮಿ

-
baksteenhuis
ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ

-
brug
ಸೇತುವೆ

-
gebou
ಕಟ್ಟಡ

-
kasteel
ಕೋಟೆ

-
katedraal
ಮುಖ್ಯ ಆರಾಧನಾಮಂದಿರ

-
kolom
ಕಂಬ

-
bouterrein
ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರದೇಶ

-
koepel
ಗುಮ್ಮಟ

-
fasade
ಮುಖಭಾಗ

-
sokkerstadion
ಕಾಲ್ಚೆಂಡಾಟದ ಮೈದಾನ

-
fort
ದುರ್ಗ

-
gewel
ಚಂದಾಯ

-
hek
ದ್ವಾರ

-
vakwerkhuis
ಅರ್ಧ ಮರದ ಮನೆ

-
vuurtoring
ದೀಪಸ್ತಂಭ

-
monument
ಸ್ಮಾರಕ

-
moskee
ಮಸೀದಿ

-
gedenknaald
ಚತುಷ್ಕೋಣ ಸ್ತಂಭ

-
kantoorgebou
ಕಛೇರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ

-
dak
ತಾರಸಿ

-
murasie
ಅವಶೇಷ

-
steier
ಸಾರುವೆ

-
wolkekrabber
ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡ

-
hangbrug
ತೂಗು ಸೇತುವೆ

-
teël
ಹೆಂಚು