ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು     
Klein diere

-

mier +

ಇರುವೆ

-

kewer +

ಜೀರುಂಡೆ

-

voël +

ಪಕ್ಷಿ

-

voëlhok +

ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-

voëlhuisie +

ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-

hommelby +

ಹೆಜ್ಜೇನು

-

skoenlapper +

ಚಿಟ್ಟೆ

-

rusper +

ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-

duisendpoot +

ಜರಿ

-

krap +

ಏಡಿ

-

vlieg +

ನೊಣ

-

padda +

ಕಪ್ಪೆ

-

goudvis +

ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-

sprinkaan +

ಮಿಡಿತೆ

-

marmotjie +

ಗಿನಿಯಿಲಿ

-

hamster +

ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-

krimpvarkie +

ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-

the hummingbird +

ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-

likkewaan +

ಉಡ

-

insek +

ಕೀಟ

-

jellievis +

ಲೋಳೆ ಮೀನು

-

katjie +

ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-

skilpadbesie / liewenheerbesie +

ಲೇಡಿಬಗ್

-

akkedis +

ಹಲ್ಲಿ

-

luis +

ಹೇನು

-

marmotjie +

ಮಾರ್ಮಟ್

-

muskiet +

ಸೊಳ್ಳೆ

-

muis +

ಇಲಿ

-

oester +

ಸಿಂಪಿ

-

skerpioen +

ಚೇಳು

-

seeperdjie +

ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-

mossel +

ಚಿಪ್ಪು

-

garnaal +

ಸೀಗಡಿ

-

spinnekop +

ಜೇಡ

-

spinnerak +

ಜೇಡರ ಬಲೆ

-

seester +

ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-

wesp +

ಕಣಜ

-
mier
ಇರುವೆ

-
kewer
ಜೀರುಂಡೆ

-
voël
ಪಕ್ಷಿ

-
voëlhok
ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-
voëlhuisie
ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-
hommelby
ಹೆಜ್ಜೇನು

-
skoenlapper
ಚಿಟ್ಟೆ

-
rusper
ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-
duisendpoot
ಜರಿ

-
krap
ಏಡಿ

-
vlieg
ನೊಣ

-
padda
ಕಪ್ಪೆ

-
goudvis
ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-
sprinkaan
ಮಿಡಿತೆ

-
marmotjie
ಗಿನಿಯಿಲಿ

-
hamster
ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-
krimpvarkie
ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-
the hummingbird
ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-
likkewaan
ಉಡ

-
insek
ಕೀಟ

-
jellievis
ಲೋಳೆ ಮೀನು

-
katjie
ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-
skilpadbesie / liewenheerbesie
ಲೇಡಿಬಗ್

-
akkedis
ಹಲ್ಲಿ

-
luis
ಹೇನು

-
marmotjie
ಮಾರ್ಮಟ್

-
muskiet
ಸೊಳ್ಳೆ

-
muis
ಇಲಿ

-
oester
ಸಿಂಪಿ

-
skerpioen
ಚೇಳು

-
seeperdjie
ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-
mossel
ಚಿಪ್ಪು

-
garnaal
ಸೀಗಡಿ

-
spinnekop
ಜೇಡ

-
spinnerak
ಜೇಡರ ಬಲೆ

-
seester
ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-
wesp
ಕಣಜ