ಸಸ್ಯಗಳು     
‫النباتات‬

-

‫الخيزران‬
elkhayzoraan
+

ಬೊಂಬು

-

‫الزهر‬
ezzaher
+

ಹೂವು

-

‫باقة من الزهور‬
baaka men ezzohoor
+

ಹೂಗುಚ್ಚ

-

‫الفرع‬
elfarea
+

ರೆಂಬೆ

-

‫المهد‬
elmahd
+

ಮೊಗ್ಗು

-

‫الصبار‬
essabbaar
+

ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿ

-

‫البرسيم‬
eberssiim
+

ಕ್ಲೋವರ್

-

‫المخروط‬
elmakhroo
+

ಪೈನ್ / ಫರ್ ಗಿಡದ ಕಾಯಿ

-

‫وردة الذرة‬
wardat eththora
+

ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಹೂವು

-

‫الزعفران‬
ezzaeafaraan
+

ಕ್ರೋಕಸ್

-

‫النرجس البري‬
ennarjas elbarrii
+

ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್

-

‫الأقحوان‬
elokhowaan
+

ಡೇಯ್ಸಿ

-

‫الهندباء‬
elhendabaa'
+

ಡ್ಯಾಂಡೆಲಿಯನ್

-

‫الزهرة‬
ezzahra
+

ಹೂವು

-

‫أوراق الشجر‬
awraak eshshajar
+

ಎಲೆಗುಂಪು

-

‫الحبوب‬
ehoboob
+

ಕಾಳು

-

‫العشب‬
eleosheb
+

ಹುಲ್ಲು

-

‫النمو‬
ennomoo
+

ಬೆಳವಣಿಗೆ

-

‫ورد النيل‬
ward enniil
+

ಹೈಯಾಸಿಂತ್

-

‫العشب‬
eleosheb
+

ಹಸಲೆ

-

‫الزنبق‬
ezznbak
+

ಲಿಲ್ಲಿ

-

‫بذر الكتان‬
bathar elkettaan
+

ನಾರಗಸೆಬೀಜ

-

‫الفطر‬
elfeter
+

ಅಣಬೆ

-

‫شجرة الزيتون‬
shajarat ezzaytoon
+

ಓಲಿವ್ ಮರ

-

‫النخلة ‬
ennakhla
+

ತಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರ

-

‫زهرة الثالوث‬
zahrat eththalooth
+

ಪ್ಯಾನ್ಸಿ

-

‫شجرة الخوخ‬
shajarat elkhawkh
+

ಪೀಚ್ ಮರ

-

‫النبتة‬
ennabta
+

ಗಿಡ

-

‫الخشخاش‬
elkhashkhaash
+

ಗಸಗಸೆ

-

‫الجذر‬
ejjedher
+

ಬೇರು

-

‫الوردة‬
elwarda
+

ಗುಲಾಬಿ

-

‫البذرة‬
elbathra
+

ಬೀಜ

-

‫زهرة الثلج‬
zahrat eththalej
+

ಸ್ನೋಡ್ರಾಪ್

-

‫عباد الشمس‬
obbaad eshshames
+

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು

-

‫الشوكة‬
eshshawka
+

ಮುಳ್ಳು

-

‫الجذع‬
ejedhea
+

ಕಾಂಡ

-

‫الخزامى‬
elkhozaamii
+

ಟ್ಯೂಲಿಪ್

-

‫زنبق الماء‬
zanbak elmaa'
+

ನೈದಿಲೆ/ತಾವರೆ

-

‫القمح‬
elkamah
+

ಗೋಧಿ

-
‫الخيزران‬
elkhayzoraan
ಬೊಂಬು

-
‫الزهر‬
ezzaher
ಹೂವು

-
‫باقة من الزهور‬
baaka men ezzohoor
ಹೂಗುಚ್ಚ

-
‫الفرع‬
elfarea
ರೆಂಬೆ

-
‫المهد‬
elmahd
ಮೊಗ್ಗು

-
‫الصبار‬
essabbaar
ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿ

-
‫البرسيم‬
eberssiim
ಕ್ಲೋವರ್

-
‫المخروط‬
elmakhroo
ಪೈನ್ / ಫರ್ ಗಿಡದ ಕಾಯಿ

-
‫وردة الذرة‬
wardat eththora
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಹೂವು

-
‫الزعفران‬
ezzaeafaraan
ಕ್ರೋಕಸ್

-
‫النرجس البري‬
ennarjas elbarrii
ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್

-
‫الأقحوان‬
elokhowaan
ಡೇಯ್ಸಿ

-
‫الهندباء‬
elhendabaa'
ಡ್ಯಾಂಡೆಲಿಯನ್

-
‫الزهرة‬
ezzahra
ಹೂವು

-
‫أوراق الشجر‬
awraak eshshajar
ಎಲೆಗುಂಪು

-
‫الحبوب‬
ehoboob
ಕಾಳು

-
‫العشب‬
eleosheb
ಹುಲ್ಲು

-
‫النمو‬
ennomoo
ಬೆಳವಣಿಗೆ

-
‫ورد النيل‬
ward enniil
ಹೈಯಾಸಿಂತ್

-
‫العشب‬
eleosheb
ಹಸಲೆ

-
‫الزنبق‬
ezznbak
ಲಿಲ್ಲಿ

-
‫بذر الكتان‬
bathar elkettaan
ನಾರಗಸೆಬೀಜ

-
‫الفطر‬
elfeter
ಅಣಬೆ

-
‫شجرة الزيتون‬
shajarat ezzaytoon
ಓಲಿವ್ ಮರ

-
‫النخلة ‬
ennakhla
ತಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರ

-
‫زهرة الثالوث‬
zahrat eththalooth
ಪ್ಯಾನ್ಸಿ

-
‫شجرة الخوخ‬
shajarat elkhawkh
ಪೀಚ್ ಮರ

-
‫النبتة‬
ennabta
ಗಿಡ

-
‫الخشخاش‬
elkhashkhaash
ಗಸಗಸೆ

-
‫الجذر‬
ejjedher
ಬೇರು

-
‫الوردة‬
elwarda
ಗುಲಾಬಿ

-
‫البذرة‬
elbathra
ಬೀಜ

-
‫زهرة الثلج‬
zahrat eththalej
ಸ್ನೋಡ್ರಾಪ್

-
‫عباد الشمس‬
obbaad eshshames
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು

-
‫الشوكة‬
eshshawka
ಮುಳ್ಳು

-
‫الجذع‬
ejedhea
ಕಾಂಡ

-
‫الخزامى‬
elkhozaamii
ಟ್ಯೂಲಿಪ್

-
‫زنبق الماء‬
zanbak elmaa'
ನೈದಿಲೆ/ತಾವರೆ

-
‫القمح‬
elkamah
ಗೋಧಿ