ಕಲೆ     
‫الفنون‬

-

‫التصفيق‬
ettasfiik
+

ಚಪ್ಪಾಳೆ

-

‫الفن‬
elfan
+

ಕಲೆ

-

‫انحناء‬
enhinaa'
+

ಬಾಗು

-

‫الفرشاة‬
elforshaat
+

ಕುಂಚ

-

‫ كتاب التلوين‬
kitaab ettalwiin
+

ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ

-

‫الراقصة‬
erraakissa
+

ನರ್ತಕಿ

-

‫الرسم‬
errasem
+

ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು

-

‫المعرض‬
elmaeradh
+

ಚಿತ್ರಾಗಾರ

-

‫زجاج النافذة‬
zojaaj ennafidha
+

ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿ

-

‫الكتابة على الجدران‬
elkitaaba alaa eljodraan
+

ಗೀರು ಚಿತ್ರ

-

‫الحرف اليدوية‬
elhiraf elyadawiya
+

ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು

-

‫الفسيفساء‬
elfosayfossaa'
+

ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಕಲಾಕೃತಿ

-

‫الرسم على الجدار‬
errasem alaa eljidaar
+

ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರ

-

‫المتحف‬
elmothaf
+

ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

-

‫الأداء‬
el'aadaa'
+

ಪ್ರದರ್ಶನ

-

‫الصورة‬
essoora
+

ಚಿತ್ರ

-

‫القصيدة‬
elkasiida
+

ಕವನ

-

‫النحت‬
ennahet
+

ಶಿಲ್ಪಕಲೆ

-

‫الأغنية‬
el'oghniya
+

ಹಾಡು

-

‫التمثال‬
ettemthaal
+

ವಿಗ್ರಹ

-

‫الصباغة المائية‬
essibaagha elmaa'iya
+

ಜಲವರ್ಣ

-
‫التصفيق‬
ettasfiik
ಚಪ್ಪಾಳೆ

-
‫الفن‬
elfan
ಕಲೆ

-
‫انحناء‬
enhinaa'
ಬಾಗು

-
‫الفرشاة‬
elforshaat
ಕುಂಚ

-
‫ كتاب التلوين‬
kitaab ettalwiin
ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ

-
‫الراقصة‬
erraakissa
ನರ್ತಕಿ

-
‫الرسم‬
errasem
ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು

-
‫المعرض‬
elmaeradh
ಚಿತ್ರಾಗಾರ

-
‫زجاج النافذة‬
zojaaj ennafidha
ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿ

-
‫الكتابة على الجدران‬
elkitaaba alaa eljodraan
ಗೀರು ಚಿತ್ರ

-
‫الحرف اليدوية‬
elhiraf elyadawiya
ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು

-
‫الفسيفساء‬
elfosayfossaa'
ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಕಲಾಕೃತಿ

-
‫الرسم على الجدار‬
errasem alaa eljidaar
ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರ

-
‫المتحف‬
elmothaf
ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

-
‫الأداء‬
el'aadaa'
ಪ್ರದರ್ಶನ

-
‫الصورة‬
essoora
ಚಿತ್ರ

-
‫القصيدة‬
elkasiida
ಕವನ

-
‫النحت‬
ennahet
ಶಿಲ್ಪಕಲೆ

-
‫الأغنية‬
el'oghniya
ಹಾಡು

-
‫التمثال‬
ettemthaal
ವಿಗ್ರಹ

-
‫الصباغة المائية‬
essibaagha elmaa'iya
ಜಲವರ್ಣ