ಹವಾಮಾನ     
‫الطقس‬

-

‫مقياس الضغط الجوي‬
mekyaas edhdhaghet ejjawii
+

ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-

‫السحابة‬
essahaaba
+

ಮೋಡ

-

‫البرد‬
elbared
+

ಚಳಿ

-

‫الهلال‬
elhilaal
+

ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-

‫الظلام‬
eththalaam
+

ಕತ್ತಲು

-

‫الجفاف‬
eljafaaf
+

ಬರ

-

‫الأرض‬
el'arth
+

ಭೂಮಿ

-

‫الضباب‬
edhdhabaab
+

ಮಂಜು

-

‫الصقيع‬
essakiiea
+

ಕಡು ಹಿಮ

-

‫الإنزلاق بفعل الثلوج‬
el'inzilaak bfeeal eththolooj
+

ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-

‫الحرارة‬
elharrara
+

ಶಾಖ

-

‫الإعصار‬
el'easaar
+

ಚಂಡಮಾರುತ

-

‫ الجليد‬
eljaliid
+

ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-

‫البرق‬
elbark
+

ಮಿಂಚು

-

‫النيزك‬
ennayzak
+

ಉಲ್ಕೆ

-

‫القمر‬
elkamar
+

ಚಂದ್ರ

-

‫قوس قزح‬
kaws kozah
+

ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-

‫قطرة المطر‬
katrat elmatar
+

ಮಳೆಹನಿ

-

‫الثلوج‬
eththolooj
+

ಹಿಮ

-

‫ندفة الثلج‬
nadfat eththalej
+

ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-

‫رجل الثلج‬
rajol eththalej
+

ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-

‫النجم‬
ennajem
+

ನಕ್ಷತ್ರ

-

‫العاصفة‬
eleaasifa
+

ಬಿರುಗಾಳಿ

-

‫زوبعة عاصفية‬
zawbea aasifiya
+

ಪ್ರವಾಹ

-

‫الشمس‬
eshshams
+

ಸೂರ್ಯ

-

‫شعاع الشمس‬
shoeaaea eshshames
+

ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-

‫غروب الشمس‬
ghroob eshshames
+

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-

‫ميزان الحرارة‬
miizaan elharaara
+

ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-

‫العواصف الرعدية‬
eleawaasef erraeadiya
+

ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-

‫الشفق‬
eshshfak
+

ನಸು ಬೆಳಕು

-

‫حالة الطقس‬
haalat ettakes
+

ಹವಾಮಾನ

-

‫ البلل‬
elalel
+

ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-

‫الريح‬
erriih
+

ಗಾಳಿ

-
‫مقياس الضغط الجوي‬
mekyaas edhdhaghet ejjawii
ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-
‫السحابة‬
essahaaba
ಮೋಡ

-
‫البرد‬
elbared
ಚಳಿ

-
‫الهلال‬
elhilaal
ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-
‫الظلام‬
eththalaam
ಕತ್ತಲು

-
‫الجفاف‬
eljafaaf
ಬರ

-
‫الأرض‬
el'arth
ಭೂಮಿ

-
‫الضباب‬
edhdhabaab
ಮಂಜು

-
‫الصقيع‬
essakiiea
ಕಡು ಹಿಮ

-
‫الإنزلاق بفعل الثلوج‬
el'inzilaak bfeeal eththolooj
ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-
‫الحرارة‬
elharrara
ಶಾಖ

-
‫الإعصار‬
el'easaar
ಚಂಡಮಾರುತ

-
‫ الجليد‬
eljaliid
ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-
‫البرق‬
elbark
ಮಿಂಚು

-
‫النيزك‬
ennayzak
ಉಲ್ಕೆ

-
‫القمر‬
elkamar
ಚಂದ್ರ

-
‫قوس قزح‬
kaws kozah
ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-
‫قطرة المطر‬
katrat elmatar
ಮಳೆಹನಿ

-
‫الثلوج‬
eththolooj
ಹಿಮ

-
‫ندفة الثلج‬
nadfat eththalej
ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-
‫رجل الثلج‬
rajol eththalej
ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-
‫النجم‬
ennajem
ನಕ್ಷತ್ರ

-
‫العاصفة‬
eleaasifa
ಬಿರುಗಾಳಿ

-
‫زوبعة عاصفية‬
zawbea aasifiya
ಪ್ರವಾಹ

-
‫الشمس‬
eshshams
ಸೂರ್ಯ

-
‫شعاع الشمس‬
shoeaaea eshshames
ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-
‫غروب الشمس‬
ghroob eshshames
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-
‫ميزان الحرارة‬
miizaan elharaara
ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-
‫العواصف الرعدية‬
eleawaasef erraeadiya
ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-
‫الشفق‬
eshshfak
ನಸು ಬೆಳಕು

-
‫حالة الطقس‬
haalat ettakes
ಹವಾಮಾನ

-
‫ البلل‬
elalel
ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-
‫الريح‬
erriih
ಗಾಳಿ