ಸಂಗೀತ     
‫موسيقى‬

-

‫الأكورديون‬
elokoordyoon
+

ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-

‫الآلة الوترية‬
el'aala elwatariya
+

ಬಲಲೈಕಾ

-

‫الفرقة الموسيقية‬
elferka elmoosikiya
+

ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-

‫البانجو‬
elbaanjoo
+

ಬಾಂಜೊ

-

‫المزمار‬
elmezmaar
+

ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-

‫الحفل الموسيقي‬
elhafl elmoosiikii
+

ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-

‫الطبلة‬
attabla
+

ಮದ್ದಲೆ

-

‫الطبول‬
ettobool
+

ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-

‫الناي‬
ennay
+

ಕೊಳಲು

-

‫البيانو الكبير‬
elbiyaanoo elkabiir
+

ಪಿಯಾನೊ

-

‫ القيثارة ‬
elgitaar
+

ಗಿಟಾರ್

-

‫القاعة‬
elkaaea
+

ಸಭಾಂಗಣ

-

‫السنثسيزر‬
elssanathosizar
+

ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-

‫هارمونيكا‬
haarmooniikaa
+

ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-

‫الموسيقى‬
elmoosiikaa
+

ಸಂಗೀತ

-

‫حامل للنوتة الموسيقية‬
hamel ennota elmoosiikiya
+

ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-

‫النوتة‬
ennota
+

ಸ್ವರ

-

‫أورغان‬
oorghaan
+

ಆರ್ಗನ್

-

‫البيانو‬
elbiyaanoo elkabiir
+

ಪಿಯಾನೊ

-

‫الساكسفون‬
essaksofoon
+

ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-

‫المغني‬
elmghanni
+

ಹಾಡುಗಾರ

-

‫الوتر‬
elwatar
+

ತಂತಿ

-

‫البوق‬
elbook
+

ತುತ್ತೂರಿ

-

‫عازف البوق‬
aazef elbook
+

ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-

‫الكمان‬
elkamaan
+

ಪಿಟೀಲು

-

‫حقيبة الكمان‬
hakiibat elkamaan
+

ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

‫الإكسيليفون‬
e'iksiiliifoon
+

ಸೈಲೋಫೋನ್

-
‫الأكورديون‬
elokoordyoon
ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-
‫الآلة الوترية‬
el'aala elwatariya
ಬಲಲೈಕಾ

-
‫الفرقة الموسيقية‬
elferka elmoosikiya
ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-
‫البانجو‬
elbaanjoo
ಬಾಂಜೊ

-
‫المزمار‬
elmezmaar
ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-
‫الحفل الموسيقي‬
elhafl elmoosiikii
ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-
‫الطبلة‬
attabla
ಮದ್ದಲೆ

-
‫الطبول‬
ettobool
ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-
‫الناي‬
ennay
ಕೊಳಲು

-
‫البيانو الكبير‬
elbiyaanoo elkabiir
ಪಿಯಾನೊ

-
‫ القيثارة ‬
elgitaar
ಗಿಟಾರ್

-
‫القاعة‬
elkaaea
ಸಭಾಂಗಣ

-
‫السنثسيزر‬
elssanathosizar
ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-
‫هارمونيكا‬
haarmooniikaa
ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-
‫الموسيقى‬
elmoosiikaa
ಸಂಗೀತ

-
‫حامل للنوتة الموسيقية‬
hamel ennota elmoosiikiya
ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-
‫النوتة‬
ennota
ಸ್ವರ

-
‫أورغان‬
oorghaan
ಆರ್ಗನ್

-
‫البيانو‬
elbiyaanoo elkabiir
ಪಿಯಾನೊ

-
‫الساكسفون‬
essaksofoon
ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-
‫المغني‬
elmghanni
ಹಾಡುಗಾರ

-
‫الوتر‬
elwatar
ತಂತಿ

-
‫البوق‬
elbook
ತುತ್ತೂರಿ

-
‫عازف البوق‬
aazef elbook
ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-
‫الكمان‬
elkamaan
ಪಿಟೀಲು

-
‫حقيبة الكمان‬
hakiibat elkamaan
ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
‫الإكسيليفون‬
e'iksiiliifoon
ಸೈಲೋಫೋನ್