ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು     
‫الحيوانات الصغيرة‬

-

‫النملة‬
ennamla
+

ಇರುವೆ

-

‫الخنفساء‬
elkhonfosaa'
+

ಜೀರುಂಡೆ

-

‫الطائر‬
etta'er
+

ಪಕ್ಷಿ

-

‫قفص الطيور‬
kafes ettoyoor
+

ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-

‫بيت الطائر‬
bayt etta'er
+

ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-

‫الطنان‬
ettannaan
+

ಹೆಜ್ಜೇನು

-

‫الفراشة‬
elfaraasha
+

ಚಿಟ್ಟೆ

-

‫الدودة‬
eddooda
+

ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-

‫الحريش‬
ehariish
+

ಜರಿ

-

‫السلطعون‬
essaltaeaoon
+

ಏಡಿ

-

‫الذبابة‬
eththobaaba
+

ನೊಣ

-

‫الضفدع‬
edhdhefdea
+

ಕಪ್ಪೆ

-

‫السمكه الذهبية‬
essamaka edhdhahabiya
+

ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-

‫الجندب‬
eljondob
+

ಮಿಡಿತೆ

-

‫خنزير الهند‬
khenziir elhend
+

ಗಿನಿಯಿಲಿ

-

‫الهامستر‬
elhaamster
+

ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-

‫القنفذ‬
elkonfoth
+

ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-

‫الطائر الطنان‬
ett'er ettannaan
+

ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-

‫الإغوانا‬
el'ghwaanaa
+

ಉಡ

-

‫الحشرة‬
elhashara
+

ಕೀಟ

-

‫قنديل البحر‬
kendiil elbaher
+

ಲೋಳೆ ಮೀನು

-

‫القط‬
elket
+

ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-

‫الخنفساء‬
elkhonfosaa'
+

ಲೇಡಿಬಗ್

-

‫السحلية‬
essehliya
+

ಹಲ್ಲಿ

-

‫القملة‬
elkamla
+

ಹೇನು

-

‫الغرير‬
elghorayr
+

ಮಾರ್ಮಟ್

-

‫البعوضة‬
elbaaeoodha
+

ಸೊಳ್ಳೆ

-

‫الفار‬
elfa'r
+

ಇಲಿ

-

‫المحار‬
elmahaar
+

ಸಿಂಪಿ

-

‫العقرب‬
eleakrab
+

ಚೇಳು

-

‫فرس البحر‬
faras ennaher
+

ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-

‫الصدفة‬
essadafa
+

ಚಿಪ್ಪು

-

‫الروبيان‬
errobyaan
+

ಸೀಗಡಿ

-

‫العنكبوت‬
eleankaboot
+

ಜೇಡ

-

‫ نسيج العنكبوت‬
nasiij eleankaboot
+

ಜೇಡರ ಬಲೆ

-

‫نجم البحر‬
najem elbaher
+

ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-

‫الدبور‬
eddabboor
+

ಕಣಜ

-
‫النملة‬
ennamla
ಇರುವೆ

-
‫الخنفساء‬
elkhonfosaa'
ಜೀರುಂಡೆ

-
‫الطائر‬
etta'er
ಪಕ್ಷಿ

-
‫قفص الطيور‬
kafes ettoyoor
ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-
‫بيت الطائر‬
bayt etta'er
ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-
‫الطنان‬
ettannaan
ಹೆಜ್ಜೇನು

-
‫الفراشة‬
elfaraasha
ಚಿಟ್ಟೆ

-
‫الدودة‬
eddooda
ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-
‫الحريش‬
ehariish
ಜರಿ

-
‫السلطعون‬
essaltaeaoon
ಏಡಿ

-
‫الذبابة‬
eththobaaba
ನೊಣ

-
‫الضفدع‬
edhdhefdea
ಕಪ್ಪೆ

-
‫السمكه الذهبية‬
essamaka edhdhahabiya
ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-
‫الجندب‬
eljondob
ಮಿಡಿತೆ

-
‫خنزير الهند‬
khenziir elhend
ಗಿನಿಯಿಲಿ

-
‫الهامستر‬
elhaamster
ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-
‫القنفذ‬
elkonfoth
ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-
‫الطائر الطنان‬
ett'er ettannaan
ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-
‫الإغوانا‬
el'ghwaanaa
ಉಡ

-
‫الحشرة‬
elhashara
ಕೀಟ

-
‫قنديل البحر‬
kendiil elbaher
ಲೋಳೆ ಮೀನು

-
‫القط‬
elket
ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-
‫الخنفساء‬
elkhonfosaa'
ಲೇಡಿಬಗ್

-
‫السحلية‬
essehliya
ಹಲ್ಲಿ

-
‫القملة‬
elkamla
ಹೇನು

-
‫الغرير‬
elghorayr
ಮಾರ್ಮಟ್

-
‫البعوضة‬
elbaaeoodha
ಸೊಳ್ಳೆ

-
‫الفار‬
elfa'r
ಇಲಿ

-
‫المحار‬
elmahaar
ಸಿಂಪಿ

-
‫العقرب‬
eleakrab
ಚೇಳು

-
‫فرس البحر‬
faras ennaher
ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-
‫الصدفة‬
essadafa
ಚಿಪ್ಪು

-
‫الروبيان‬
errobyaan
ಸೀಗಡಿ

-
‫العنكبوت‬
eleankaboot
ಜೇಡ

-
‫ نسيج العنكبوت‬
nasiij eleankaboot
ಜೇಡರ ಬಲೆ

-
‫نجم البحر‬
najem elbaher
ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-
‫الدبور‬
eddabboor
ಕಣಜ