ಕಟ್ಟುಗಳು     
Упакоўка

-

алюмініевая фальга
aliuminijevaja faĺha

ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತೆಳುಹಾಳೆ

-

барэль
bareĺ

ಪೀಪಾಯಿ

-

кошык
košyk

ಬುಟ್ಟಿ

-

скрынка
skrynka

ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

скрынка цукерак
skrynka cukierak

ಚಾಕೋಲೆಟ್ ಡಬ್ಬಿ

-

кардон
kardon

ರಟ್ಟು ಕಾಗದ

-

змест
zmiest

ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು

-

скрыня
skrynia

ತೆರಪು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

упакоўка
upakoŭka

ಸುತ್ತುವ ವಸ್ತು

-

пластык
plastyk

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್

-

бляшанка
bliašanka

ಲೋಹದ ಡಬ್ಬಿ

-

сумка
sumka

ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-

бочка для віна
bočka dlia vina

ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಪೀಪಾಯಿ

-

бутэлька для віна
buteĺka dlia vina

ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಸೀಸೆ

-
алюмініевая фальга
aliuminijevaja faĺha
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತೆಳುಹಾಳೆ

-
барэль
bareĺ
ಪೀಪಾಯಿ

-
кошык
košyk
ಬುಟ್ಟಿ

-
бутэлька
buteĺka
ಸೀಸೆ

-
скрынка
skrynka
ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
скрынка цукерак
skrynka cukierak
ಚಾಕೋಲೆಟ್ ಡಬ್ಬಿ

-
кардон
kardon
ರಟ್ಟು ಕಾಗದ

-
змест
zmiest
ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು

-
скрыня
skrynia
ತೆರಪು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
канверт
kanviert
ಲಕೋಟೆ

-
вузел
vuziel
ಗಂಟು

-
металічная скрыня
mietaličnaja skrynia
ಲೋಹದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
бочка для нафты
bočka dlia nafty
ಎಣ್ಣೆ ಕೊಳಗ

-
упакоўка
upakoŭka
ಸುತ್ತುವ ವಸ್ತು

-
папера
papiera
ಕಾಗದ

-
папяровы пакет
papiarovy pakiet
ಕಾಗದದ ಚೀಲ

-
пластык
plastyk
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್

-
бляшанка
bliašanka
ಲೋಹದ ಡಬ್ಬಿ

-
сумка
sumka
ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-
бочка для віна
bočka dlia vina
ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಪೀಪಾಯಿ

-
бутэлька для віна
buteĺka dlia vina
ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಸೀಸೆ

-
драўляная скрынка
draŭlianaja skrynka
ಮರದ ಡಬ್ಬ