ಖರೀದಿ     
Шопінг

-

хлебапякарня
chliebapiakarnia
+

ಬೇಕರಿ

-

штрых-код
štrych-kod
+

ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-

кніжны магазін
knižny mahazin
+

ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-

кафэ
kafe
+

ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-

аптэка
apteka
+

ಔಷಧಾಗಾರ

-

хімчыстка
chimčystka
+

ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-

кветкавы магазін
kvietkavy mahazin
+

ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-

падарунак
padarunak
+

ಉಡುಗೊರೆ

-

рынак
rynak
+

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-

крыты рынак
kryty rynak
+

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-

газетны кіёск
hazietny kijosk
+

ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-

аптэка
apteka
+

ಔಷಧದಂಗಡಿ

-

паштовае аддзяленне
paštovaje addzialiennie
+

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-

ганчарня
hančarnia
+

ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-

продаж
prodaž
+

ಮಾರಾಟ

-

магазін
mahazin
+

ಅಂಗಡಿ

-

шопінг
šopinh
+

ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-

сумка для шопінга
sumka dlia šopinha
+

ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-

кошык для шопінга
košyk dlia šopinha
+

ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-

тачка для шопінга
tačka dlia šopinha
+

ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-

шопінг тур
šopinh tur
+

ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ

-
хлебапякарня
chliebapiakarnia
ಬೇಕರಿ

-
штрых-код
štrych-kod
ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-
кніжны магазін
knižny mahazin
ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-
кафэ
kafe
ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-
аптэка
apteka
ಔಷಧಾಗಾರ

-
хімчыстка
chimčystka
ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-
кветкавы магазін
kvietkavy mahazin
ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-
падарунак
padarunak
ಉಡುಗೊರೆ

-
рынак
rynak
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-
крыты рынак
kryty rynak
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-
газетны кіёск
hazietny kijosk
ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-
аптэка
apteka
ಔಷಧದಂಗಡಿ

-
паштовае аддзяленне
paštovaje addzialiennie
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-
ганчарня
hančarnia
ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-
продаж
prodaž
ಮಾರಾಟ

-
магазін
mahazin
ಅಂಗಡಿ

-
шопінг
šopinh
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-
сумка для шопінга
sumka dlia šopinha
ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-
кошык для шопінга
košyk dlia šopinha
ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-
тачка для шопінга
tačka dlia šopinha
ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-
шопінг тур
šopinh tur
ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ