ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು     
Дробныя жывёлы

-

мурашка
muraška
+

ಇರುವೆ

-

жук
žuk
+

ಜೀರುಂಡೆ

-

птушка
ptuška
+

ಪಕ್ಷಿ

-

птушыная клетка
ptušynaja klietka
+

ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-

шпакоўня
špakoŭnia
+

ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-

чмель
čmieĺ
+

ಹೆಜ್ಜೇನು

-

матылёк
matyliok
+

ಚಿಟ್ಟೆ

-

вусень
vusień
+

ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-

сараканожка
sarakanožka
+

ಜರಿ

-

краб
krab
+

ಏಡಿ

-

муха
mucha
+

ನೊಣ

-

жаба
žaba
+

ಕಪ್ಪೆ

-

залатая рыбка
zalataja rybka
+

ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-

конік
konik
+

ಮಿಡಿತೆ

-

марская свінка
marskaja svinka
+

ಗಿನಿಯಿಲಿ

-

хамяк
chamiak
+

ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-

вожык
vožyk
+

ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-

калібры
kalibry
+

ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-

ігуана
ihuana
+

ಉಡ

-

насякомая
nasiakomaja
+

ಕೀಟ

-

медуза
mieduza
+

ಲೋಳೆ ಮೀನು

-

кацяня
kaciania
+

ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-

божая кароўка
božaja karoŭka
+

ಲೇಡಿಬಗ್

-

яшчарка
jaščarka
+

ಹಲ್ಲಿ

-

вош
voš
+

ಹೇನು

-

сурок
surok
+

ಮಾರ್ಮಟ್

-

камар
kamar
+

ಸೊಳ್ಳೆ

-

мыш
myš
+

ಇಲಿ

-

вустрыца
vustryca
+

ಸಿಂಪಿ

-

скарпіён
skarpijon
+

ಚೇಳು

-

марской канёк
marskoj kaniok
+

ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-

ракавінка
rakavinka
+

ಚಿಪ್ಪು

-

крэветкі=а
krevietki=a
+

ಸೀಗಡಿ

-

павук
pavuk
+

ಜೇಡ

-

павуцінне
pavucinnie
+

ಜೇಡರ ಬಲೆ

-

марская зорка
marskaja zorka
+

ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-

аса
asa
+

ಕಣಜ

-
мурашка
muraška
ಇರುವೆ

-
жук
žuk
ಜೀರುಂಡೆ

-
птушка
ptuška
ಪಕ್ಷಿ

-
птушыная клетка
ptušynaja klietka
ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-
шпакоўня
špakoŭnia
ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-
чмель
čmieĺ
ಹೆಜ್ಜೇನು

-
матылёк
matyliok
ಚಿಟ್ಟೆ

-
вусень
vusień
ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-
сараканожка
sarakanožka
ಜರಿ

-
краб
krab
ಏಡಿ

-
муха
mucha
ನೊಣ

-
жаба
žaba
ಕಪ್ಪೆ

-
залатая рыбка
zalataja rybka
ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-
конік
konik
ಮಿಡಿತೆ

-
марская свінка
marskaja svinka
ಗಿನಿಯಿಲಿ

-
хамяк
chamiak
ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-
вожык
vožyk
ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-
калібры
kalibry
ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-
ігуана
ihuana
ಉಡ

-
насякомая
nasiakomaja
ಕೀಟ

-
медуза
mieduza
ಲೋಳೆ ಮೀನು

-
кацяня
kaciania
ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-
божая кароўка
božaja karoŭka
ಲೇಡಿಬಗ್

-
яшчарка
jaščarka
ಹಲ್ಲಿ

-
вош
voš
ಹೇನು

-
сурок
surok
ಮಾರ್ಮಟ್

-
камар
kamar
ಸೊಳ್ಳೆ

-
мыш
myš
ಇಲಿ

-
вустрыца
vustryca
ಸಿಂಪಿ

-
скарпіён
skarpijon
ಚೇಳು

-
марской канёк
marskoj kaniok
ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-
ракавінка
rakavinka
ಚಿಪ್ಪು

-
крэветкі=а
krevietki=a
ಸೀಗಡಿ

-
павук
pavuk
ಜೇಡ

-
павуцінне
pavucinnie
ಜೇಡರ ಬಲೆ

-
марская зорка
marskaja zorka
ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-
аса
asa
ಕಣಜ