ಖರೀದಿ     
Пазаруване

-

баркод
barkod

ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-

книжарница
knizharnitsa

ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-

кафене
kafene

ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-

дрогерия
drogeriya

ಔಷಧಾಗಾರ

-

подарък
podarŭk

ಉಡುಗೊರೆ

-

пазар
pazar

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-

хали
khali

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-

павилион за вестници
pavilion za vestnitsi

ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-

аптека
apteka

ಔಷಧದಂಗಡಿ

-

поща
poshta

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-

грънчарница
grŭncharnitsa

ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-

пазаруване
pazaruvane

ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-

пазарска кошница
pazarska koshnitsa

ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-

пазарска количка
pazarska kolichka

ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-

пазаруване
pazaruvane

ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ

-
пекарна
pekarna
ಬೇಕರಿ

-
баркод
barkod
ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-
книжарница
knizharnitsa
ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-
кафене
kafene
ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-
дрогерия
drogeriya
ಔಷಧಾಗಾರ

-
химическо чистене
khimichesko chistene
ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-
цветарски магазин
tsvetarski magazin
ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-
подарък
podarŭk
ಉಡುಗೊರೆ

-
пазар
pazar
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-
хали
khali
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-
павилион за вестници
pavilion za vestnitsi
ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-
аптека
apteka
ಔಷಧದಂಗಡಿ

-
поща
poshta
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-
грънчарница
grŭncharnitsa
ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-
продажба
prodazhba
ಮಾರಾಟ

-
магазин
magazin
ಅಂಗಡಿ

-
пазаруване
pazaruvane
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-
пазарска чанта
pazarska chanta
ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-
пазарска кошница
pazarska koshnitsa
ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-
пазарска количка
pazarska kolichka
ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-
пазаруване
pazaruvane
ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ