ಸಂಗೀತ     
Музика

-

акордеон
akordeon

ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-

група
grupa

ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-

банджо
bandzho

ಬಾಂಜೊ

-

кларинет
klarinet

ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-

концерт
kontsert

ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-

барабан
baraban

ಮದ್ದಲೆ

-

барабани
barabani

ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-

роял
royal

ಪಿಯಾನೊ

-

китара
kitara

ಗಿಟಾರ್

-

зала
zala

ಸಭಾಂಗಣ

-

йоника
ĭonika

ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-

музика
muzika

ಸಂಗೀತ

-

пулт за ноти
pult za noti

ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-

нота
nota

ಸ್ವರ

-

орган
organ

ಆರ್ಗನ್

-

пиано
piano

ಪಿಯಾನೊ

-

саксофон
saksofon

ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-

певец
pevets

ಹಾಡುಗಾರ

-

тромпет
trompet

ತುತ್ತೂರಿ

-

тромпетист
trompetist

ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-

цигулка
tsigulka

ಪಿಟೀಲು

-

калъф за цигулка
kalŭf za tsigulka

ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

ксилофон
ksilofon

ಸೈಲೋಫೋನ್

-
акордеон
akordeon
ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-
балалайка
balalaĭka
ಬಲಲೈಕಾ

-
група
grupa
ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-
банджо
bandzho
ಬಾಂಜೊ

-
кларинет
klarinet
ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-
концерт
kontsert
ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-
барабан
baraban
ಮದ್ದಲೆ

-
барабани
barabani
ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-
флейта
fleĭta
ಕೊಳಲು

-
роял
royal
ಪಿಯಾನೊ

-
китара
kitara
ಗಿಟಾರ್

-
зала
zala
ಸಭಾಂಗಣ

-
йоника
ĭonika
ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-
устна хармоника
ustna kharmonika
ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-
музика
muzika
ಸಂಗೀತ

-
пулт за ноти
pult za noti
ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-
нота
nota
ಸ್ವರ

-
орган
organ
ಆರ್ಗನ್

-
пиано
piano
ಪಿಯಾನೊ

-
саксофон
saksofon
ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-
певец
pevets
ಹಾಡುಗಾರ

-
струна
struna
ತಂತಿ

-
тромпет
trompet
ತುತ್ತೂರಿ

-
тромпетист
trompetist
ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-
цигулка
tsigulka
ಪಿಟೀಲು

-
калъф за цигулка
kalŭf za tsigulka
ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
ксилофон
ksilofon
ಸೈಲೋಫೋನ್