ಪ್ರಕೃತಿ     
প্রকৃতি

-

বৃত্তচাপ
br̥ttacāpa
+

ಕಮಾನು

-

শস্যাগার
śasyāgāra
+

ಕಣಜ

-

উপসাগর
upasāgara
+

ಕೊಲ್ಲಿ

-

সৈকত
saikata
+

ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-

বুদ্বুদ
budbuda
+

ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-

গুহা
guhā
+

ಗುಹೆ

-

খামার
khāmāra
+

ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-

আগুন
āguna
+

ಬೆಂಕಿ

-

পদাঙ্ক
padāṅka
+

ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-

ভূগোলক
bhūgōlaka
+

ಭೂಮಂಡಲ

-

ফসল
phasala
+

ಕೊಯ್ಲು

-

খড়ের আঁটি
khaṛēra ām̐ṭi
+

ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-

হ্রদ
hrada
+

ಕೆರೆ

-

পাতা
pātā
+

ಎಲೆ

-

পর্বত
parbata
+

ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-

মহাসাগর
mahāsāgara
+

ಸಾಗರ

-

পরিদৃশ্য
paridr̥śya
+

ಸುತ್ತು ನೋಟ

-

শিলা
śilā
+

ಬಂಡೆ

-

বসন্ত
basanta
+

ಚಿಲುಮೆ

-

জলা
jalā
+

ಜೌಗು

-

গাছ
gācha
+

ಮರ

-

গাছের গুঁড়ি
gāchēra gum̐ṛi
+

ಮರದ ಕಾಂಡ

-

উপত্যকা
upatyakā
+

ಕಣಿವೆ

-

দৃশ্য
dr̥śya
+

ನೋಟ

-

জলের তোড়
jalēra tōṛa
+

ಜಲಧಾರೆ

-

জলপ্রপাত
jalaprapāta
+

ಜಲಪಾತ

-

তরঙ্গ
taraṅga
+

ಅಲೆ

-
বৃত্তচাপ
br̥ttacāpa
ಕಮಾನು

-
শস্যাগার
śasyāgāra
ಕಣಜ

-
উপসাগর
upasāgara
ಕೊಲ್ಲಿ

-
সৈকত
saikata
ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-
বুদ্বুদ
budbuda
ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-
গুহা
guhā
ಗುಹೆ

-
খামার
khāmāra
ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-
আগুন
āguna
ಬೆಂಕಿ

-
পদাঙ্ক
padāṅka
ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-
ভূগোলক
bhūgōlaka
ಭೂಮಂಡಲ

-
ফসল
phasala
ಕೊಯ್ಲು

-
খড়ের আঁটি
khaṛēra ām̐ṭi
ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-
হ্রদ
hrada
ಕೆರೆ

-
পাতা
pātā
ಎಲೆ

-
পর্বত
parbata
ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-
মহাসাগর
mahāsāgara
ಸಾಗರ

-
পরিদৃশ্য
paridr̥śya
ಸುತ್ತು ನೋಟ

-
শিলা
śilā
ಬಂಡೆ

-
বসন্ত
basanta
ಚಿಲುಮೆ

-
জলা
jalā
ಜೌಗು

-
গাছ
gācha
ಮರ

-
গাছের গুঁড়ি
gāchēra gum̐ṛi
ಮರದ ಕಾಂಡ

-
উপত্যকা
upatyakā
ಕಣಿವೆ

-
দৃশ্য
dr̥śya
ನೋಟ

-
জলের তোড়
jalēra tōṛa
ಜಲಧಾರೆ

-
জলপ্রপাত
jalaprapāta
ಜಲಪಾತ

-
তরঙ্গ
taraṅga
ಅಲೆ