ಮತ / ಧರ್ಮ     
ধর্ম

-

ইস্টার
isṭāra
+

ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-

ইস্টার ডিম
isṭāra ḍima
+

ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-

দেবদূত
dēbadūta
+

ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-

ঘণ্টাধ্বনি
ghaṇṭādhbani
+

ಗಂಟೆ

-

বাইবেল
bā'ibēla
+

ಬೈಬಲ್

-

বিশপ
biśapa
+

ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-

আশীর্বাদ
āśīrbāda
+

ಆಶೀರ್ವಾದ

-

বৌদ্ধধর্ম
baud'dhadharma
+

ಬೌದ್ಧ ಮತ

-

খ্রিস্টধর্ম
khrisṭadharma
+

ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-

বড়োদিনের উপহার
baṛōdinēra upahāra
+

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-

ক্রিসমাস ট্রি
krisamāsa ṭri
+

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-

গির্জা
girjā
+

ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-

শবাধার
śabādhāra
+

ಶವ ಸಂಪುಟ

-

সৃষ্টি
sr̥ṣṭi
+

ಸೃಷ್ಟಿ

-

ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মূর্তি
kruśabid'dha yiśura mūrti
+

ಶಿಲುಬೆ

-

শয়তান
śaẏatāna
+

ದೆವ್ವ

-

ভগবান
bhagabāna
+

ದೇವರು

-

হিন্দুয়ানি
hinduẏāni
+

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-

ইসলাম
isalāma
+

ಇಸ್ಲಾಮ್

-

ইহুদিদের ধর্মমত ও সভ্যতা
ihudidēra dharmamata ō sabhyatā
+

ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-

ধ্যান
dhyāna
+

ಧ್ಯಾನ

-

মমি
mami
+

ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-

মুসলিম
musalima
+

ಮುಸಲ್ಮಾನ

-

পোপ
pōpa
+

ಪೋಪ್

-

প্রার্থনা
prārthanā
+

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-

যাজক
yājaka
+

ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-

ধর্ম
dharma
+

ಮತ

-

সেবা
sēbā
+

ದೇವತಾರಾಧನೆ

-

ইহুদি প্রার্থনালয়
ihudi prārthanālaẏa
+

ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-

মন্দির
mandira
+

ದೇವಸ್ಥಾನ

-

কবর
kabara
+

ಸಮಾಧಿ

-
ইস্টার
isṭāra
ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-
ইস্টার ডিম
isṭāra ḍima
ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-
দেবদূত
dēbadūta
ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-
ঘণ্টাধ্বনি
ghaṇṭādhbani
ಗಂಟೆ

-
বাইবেল
bā'ibēla
ಬೈಬಲ್

-
বিশপ
biśapa
ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-
আশীর্বাদ
āśīrbāda
ಆಶೀರ್ವಾದ

-
বৌদ্ধধর্ম
baud'dhadharma
ಬೌದ್ಧ ಮತ

-
খ্রিস্টধর্ম
khrisṭadharma
ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-
বড়োদিনের উপহার
baṛōdinēra upahāra
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-
ক্রিসমাস ট্রি
krisamāsa ṭri
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-
গির্জা
girjā
ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-
শবাধার
śabādhāra
ಶವ ಸಂಪುಟ

-
সৃষ্টি
sr̥ṣṭi
ಸೃಷ್ಟಿ

-
ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মূর্তি
kruśabid'dha yiśura mūrti
ಶಿಲುಬೆ

-
শয়তান
śaẏatāna
ದೆವ್ವ

-
ভগবান
bhagabāna
ದೇವರು

-
হিন্দুয়ানি
hinduẏāni
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-
ইসলাম
isalāma
ಇಸ್ಲಾಮ್

-
ইহুদিদের ধর্মমত ও সভ্যতা
ihudidēra dharmamata ō sabhyatā
ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-
ধ্যান
dhyāna
ಧ್ಯಾನ

-
মমি
mami
ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-
মুসলিম
musalima
ಮುಸಲ್ಮಾನ

-
পোপ
pōpa
ಪೋಪ್

-
প্রার্থনা
prārthanā
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-
যাজক
yājaka
ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-
ধর্ম
dharma
ಮತ

-
সেবা
sēbā
ದೇವತಾರಾಧನೆ

-
ইহুদি প্রার্থনালয়
ihudi prārthanālaẏa
ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-
মন্দির
mandira
ದೇವಸ್ಥಾನ

-
কবর
kabara
ಸಮಾಧಿ