ಸಸ್ಯಗಳು     
উদ্ভিদ

-

বাঁশ
bām̐śa
+

ಬೊಂಬು

-

পুষ্পোদ্গম
puṣpōdgama
+

ಹೂವು

-

ফুলের তোড়া
phulēra tōṛā
+

ಹೂಗುಚ್ಚ

-

শাখা
śākhā
+

ರೆಂಬೆ

-

কুঁড়ি
kum̐ṛi
+

ಮೊಗ್ಗು

-

ফণীমনসা
phaṇīmanasā
+

ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿ

-

ত্রিপত্রবিশেষ
tripatrabiśēṣa
+

ಕ್ಲೋವರ್

-

শঙ্কু
śaṅku
+

ಪೈನ್ / ಫರ್ ಗಿಡದ ಕಾಯಿ

-

নীল ঝুমকাফুল
nīla jhumakāphula
+

ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಹೂವು

-

বসন্তের ফুল
basantēra phula
+

ಕ್ರೋಕಸ್

-

ড্যাফোডিল
ḍyāphōḍila
+

ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್

-

ডেইজিফুল
ḍē'ijiphula
+

ಡೇಯ್ಸಿ

-

ড্যান্ডেলিওন
ḍyānḍēli'ōna
+

ಡ್ಯಾಂಡೆಲಿಯನ್

-

ফুল
phula
+

ಹೂವು

-

পর্ণরাজি
parṇarāji
+

ಎಲೆಗುಂಪು

-

শস্যকণা
śasyakaṇā
+

ಕಾಳು

-

ঘাস
ghāsa
+

ಹುಲ್ಲು

-

বৃদ্ধি
br̥d'dhi
+

ಬೆಳವಣಿಗೆ

-

একপ্রকার ফুল
ēkaprakāra phula
+

ಹೈಯಾಸಿಂತ್

-

লন
lana
+

ಹಸಲೆ

-

পদ্ম
padma
+

ಲಿಲ್ಲಿ

-

তিসি
tisi
+

ನಾರಗಸೆಬೀಜ

-

মাশরুম
māśaruma
+

ಅಣಬೆ

-

জলপাই গাছ
jalapā'i gācha
+

ಓಲಿವ್ ಮರ

-

তালজাতীয় বৃক্ষ
tālajātīẏa br̥kṣa
+

ತಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರ

-

প্যানসি ফুল
pyānasi phula
+

ಪ್ಯಾನ್ಸಿ

-

পিচফলের গাছ
picaphalēra gācha
+

ಪೀಚ್ ಮರ

-

উদ্ভিদ
udbhida
+

ಗಿಡ

-

আফিম গাছ
āphima gācha
+

ಗಸಗಸೆ

-

মূল
mūla
+

ಬೇರು

-

গোলাপ ফুল
gōlāpa phula
+

ಗುಲಾಬಿ

-

বীজ
bīja
+

ಬೀಜ

-

আগমনী বসন্তের ফুল
āgamanī basantēra phula
+

ಸ್ನೋಡ್ರಾಪ್

-

সূর্যমুখী ফুল
sūryamukhī phula
+

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು

-

শাখাকণ্টক
śākhākaṇṭaka
+

ಮುಳ್ಳು

-

গাছের গুঁড়ি
gāchēra gum̐ṛi
+

ಕಾಂಡ

-

টিউলিপ ফুল
ṭi'ulipa phula
+

ಟ್ಯೂಲಿಪ್

-

জলপদ্ম
jalapadma
+

ನೈದಿಲೆ/ತಾವರೆ

-

গম
gama
+

ಗೋಧಿ

-
বাঁশ
bām̐śa
ಬೊಂಬು

-
পুষ্পোদ্গম
puṣpōdgama
ಹೂವು

-
ফুলের তোড়া
phulēra tōṛā
ಹೂಗುಚ್ಚ

-
শাখা
śākhā
ರೆಂಬೆ

-
কুঁড়ি
kum̐ṛi
ಮೊಗ್ಗು

-
ফণীমনসা
phaṇīmanasā
ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿ

-
ত্রিপত্রবিশেষ
tripatrabiśēṣa
ಕ್ಲೋವರ್

-
শঙ্কু
śaṅku
ಪೈನ್ / ಫರ್ ಗಿಡದ ಕಾಯಿ

-
নীল ঝুমকাফুল
nīla jhumakāphula
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಹೂವು

-
বসন্তের ফুল
basantēra phula
ಕ್ರೋಕಸ್

-
ড্যাফোডিল
ḍyāphōḍila
ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್

-
ডেইজিফুল
ḍē'ijiphula
ಡೇಯ್ಸಿ

-
ড্যান্ডেলিওন
ḍyānḍēli'ōna
ಡ್ಯಾಂಡೆಲಿಯನ್

-
ফুল
phula
ಹೂವು

-
পর্ণরাজি
parṇarāji
ಎಲೆಗುಂಪು

-
শস্যকণা
śasyakaṇā
ಕಾಳು

-
ঘাস
ghāsa
ಹುಲ್ಲು

-
বৃদ্ধি
br̥d'dhi
ಬೆಳವಣಿಗೆ

-
একপ্রকার ফুল
ēkaprakāra phula
ಹೈಯಾಸಿಂತ್

-
লন
lana
ಹಸಲೆ

-
পদ্ম
padma
ಲಿಲ್ಲಿ

-
তিসি
tisi
ನಾರಗಸೆಬೀಜ

-
মাশরুম
māśaruma
ಅಣಬೆ

-
জলপাই গাছ
jalapā'i gācha
ಓಲಿವ್ ಮರ

-
তালজাতীয় বৃক্ষ
tālajātīẏa br̥kṣa
ತಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರ

-
প্যানসি ফুল
pyānasi phula
ಪ್ಯಾನ್ಸಿ

-
পিচফলের গাছ
picaphalēra gācha
ಪೀಚ್ ಮರ

-
উদ্ভিদ
udbhida
ಗಿಡ

-
আফিম গাছ
āphima gācha
ಗಸಗಸೆ

-
মূল
mūla
ಬೇರು

-
গোলাপ ফুল
gōlāpa phula
ಗುಲಾಬಿ

-
বীজ
bīja
ಬೀಜ

-
আগমনী বসন্তের ফুল
āgamanī basantēra phula
ಸ್ನೋಡ್ರಾಪ್

-
সূর্যমুখী ফুল
sūryamukhī phula
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು

-
শাখাকণ্টক
śākhākaṇṭaka
ಮುಳ್ಳು

-
গাছের গুঁড়ি
gāchēra gum̐ṛi
ಕಾಂಡ

-
টিউলিপ ফুল
ṭi'ulipa phula
ಟ್ಯೂಲಿಪ್

-
জলপদ্ম
jalapadma
ನೈದಿಲೆ/ತಾವರೆ

-
গম
gama
ಗೋಧಿ