ಖರೀದಿ     
কেনাকাটা

-

বেকারি
bēkāri
+

ಬೇಕರಿ

-

বারকোড
bārakōḍa
+

ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-

বইয়ের দোকান
ba'iẏēra dōkāna
+

ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-

ক্যাফে
kyāphē
+

ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-

ঔষধের দোকান
auṣadhēra dōkāna
+

ಔಷಧಾಗಾರ

-

ড্রাই ক্লিনার
ḍrā'i klināra
+

ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-

ফুলের দোকান
phulēra dōkāna
+

ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-

উপহার
upahāra
+

ಉಡುಗೊರೆ

-

বাজার
bājāra
+

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-

বাজার হল
bājāra hala
+

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-

সংবাদপত্রের স্ট্যান্ড
sambādapatrēra sṭyānḍa
+

ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-

ঔষধালয়
auṣadhālaẏa
+

ಔಷಧದಂಗಡಿ

-

ডাকঘর
ḍākaghara
+

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-

মৃৎশিল্প
mr̥ṯśilpa
+

ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-

বিক্রয়
bikraẏa
+

ಮಾರಾಟ

-

দোকান
dōkāna
+

ಅಂಗಡಿ

-

কেনাকাটা
kēnākāṭā
+

ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-

শপিং ব্যাগ
śapiṁ byāga
+

ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-

কেনাকাটার ঝুড়ি
kēnākāṭāra jhuṛi
+

ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-

শপিং কার্ট
śapiṁ kārṭa
+

ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-

শপিং ট্যুর
śapiṁ ṭyura
+

ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ

-
বেকারি
bēkāri
ಬೇಕರಿ

-
বারকোড
bārakōḍa
ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-
বইয়ের দোকান
ba'iẏēra dōkāna
ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-
ক্যাফে
kyāphē
ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-
ঔষধের দোকান
auṣadhēra dōkāna
ಔಷಧಾಗಾರ

-
ড্রাই ক্লিনার
ḍrā'i klināra
ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-
ফুলের দোকান
phulēra dōkāna
ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-
উপহার
upahāra
ಉಡುಗೊರೆ

-
বাজার
bājāra
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-
বাজার হল
bājāra hala
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-
সংবাদপত্রের স্ট্যান্ড
sambādapatrēra sṭyānḍa
ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-
ঔষধালয়
auṣadhālaẏa
ಔಷಧದಂಗಡಿ

-
ডাকঘর
ḍākaghara
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-
মৃৎশিল্প
mr̥ṯśilpa
ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-
বিক্রয়
bikraẏa
ಮಾರಾಟ

-
দোকান
dōkāna
ಅಂಗಡಿ

-
কেনাকাটা
kēnākāṭā
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-
শপিং ব্যাগ
śapiṁ byāga
ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-
কেনাকাটার ঝুড়ি
kēnākāṭāra jhuṛi
ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-
শপিং কার্ট
śapiṁ kārṭa
ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-
শপিং ট্যুর
śapiṁ ṭyura
ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ