ಅಮೂರ್ತ ಪದಗಳು     
Apstraktni pojmovi

-

uprava

ಆಡಳಿತ

-

reklama

ಜಾಹೀರಾತು

-

strelica

ಬಾಣ

-

zabrana

ನಿಷೇಧ

-

karijera

ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-

središte

ಕೇಂದ್ರ

-

izbor

ಆಯ್ಕೆ

-

saradnja

ಸಹಯೋಗ

-

boja

ಬಣ್ಣ

-

kontakt

ಸಂಪರ್ಕ

-

opasnost

ಅಪಾಯ

-

izjava ljubavi

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-

propadanje

ಕ್ಷೀಣಿಸು

-

definicija

ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-

razlika

ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-

poteškoća

ಕಷ್ಟ

-

smjer

ದಿಕ್ಕು

-

otkriće

ಪರಿಶೋಧನೆ

-

nered

ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-

daljina

ದೂರ

-

udaljenost

ಅಂತರ

-

raznovrsnost

ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-

trud

ಪ್ರಯಾಸ

-

istraživanje

ಶೋಧನೆ

-

pad

ಬೀಳು

-

snaga

ಶಕ್ತಿ

-

miris

ಸುವಾಸನೆ

-

sloboda

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-

duh

ಭೂತ

-

polovina

ಅರ್ಧ

-

visina

ಎತ್ತರ

-

pomoć

ಸಹಾಯ

-

skrovište

ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-

domovina

ತಾಯ್ನಾಡು

-

čistoća

ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-

ideja

ಆಲೋಚನೆ

-

iluzija

ಭ್ರಮೆ

-

mašta

ಕಲ್ಪನೆ

-

inteligencija

ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-

pozivnica

ಆಹ್ವಾನ

-

pravda

ನ್ಯಾಯ

-

svjetlost

ಬೆಳಕು

-

pogled

ನೋಟ

-

gubitak

ನಷ್ಟ

-

uvećanje

ವರ್ಧನೆ

-

greška

ತಪ್ಪು

-

ubistvo

ಕೊಲೆ

-

nacija

ದೇಶ

-

novost

ಹೊಸತನ

-

mogućnost

ಆಯ್ಕೆ

-

strpljenje

ಸಹನೆ

-

planiranje

ಯೋಜನೆ

-

problem

ತೊಡಕು

-

zaštita

ರಕ್ಷಣೆ

-

odraz

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-

republika

ಗಣತಂತ್ರ

-

rizik

ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-

bezbijednost

ಸುರಕ್ಷತೆ

-

tajna

ಗುಟ್ಟು

-

pol

ಲಿಂಗ

-

sjenka

ನೆರಳು

-

veličina

ಗಾತ್ರ

-

solidarnost

ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-

uspjeh

ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-

podrška

ಆಧಾರ

-

tradicija

ಸಂಪ್ರದಾಯ

-

težina

ತೂಕ

-
uprava
ಆಡಳಿತ

-
reklama
ಜಾಹೀರಾತು

-
strelica
ಬಾಣ

-
zabrana
ನಿಷೇಧ

-
karijera
ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-
središte
ಕೇಂದ್ರ

-
izbor
ಆಯ್ಕೆ

-
saradnja
ಸಹಯೋಗ

-
boja
ಬಣ್ಣ

-
kontakt
ಸಂಪರ್ಕ

-
opasnost
ಅಪಾಯ

-
izjava ljubavi
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-
propadanje
ಕ್ಷೀಣಿಸು

-
definicija
ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-
razlika
ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-
poteškoća
ಕಷ್ಟ

-
smjer
ದಿಕ್ಕು

-
otkriće
ಪರಿಶೋಧನೆ

-
nered
ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-
daljina
ದೂರ

-
udaljenost
ಅಂತರ

-
raznovrsnost
ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-
trud
ಪ್ರಯಾಸ

-
istraživanje
ಶೋಧನೆ

-
pad
ಬೀಳು

-
snaga
ಶಕ್ತಿ

-
miris
ಸುವಾಸನೆ

-
sloboda
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-
duh
ಭೂತ

-
polovina
ಅರ್ಧ

-
visina
ಎತ್ತರ

-
pomoć
ಸಹಾಯ

-
skrovište
ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-
domovina
ತಾಯ್ನಾಡು

-
čistoća
ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-
ideja
ಆಲೋಚನೆ

-
iluzija
ಭ್ರಮೆ

-
mašta
ಕಲ್ಪನೆ

-
inteligencija
ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-
pozivnica
ಆಹ್ವಾನ

-
pravda
ನ್ಯಾಯ

-
svjetlost
ಬೆಳಕು

-
pogled
ನೋಟ

-
gubitak
ನಷ್ಟ

-
uvećanje
ವರ್ಧನೆ

-
greška
ತಪ್ಪು

-
ubistvo
ಕೊಲೆ

-
nacija
ದೇಶ

-
novost
ಹೊಸತನ

-
mogućnost
ಆಯ್ಕೆ

-
strpljenje
ಸಹನೆ

-
planiranje
ಯೋಜನೆ

-
problem
ತೊಡಕು

-
zaštita
ರಕ್ಷಣೆ

-
odraz
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-
republika
ಗಣತಂತ್ರ

-
rizik
ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-
bezbijednost
ಸುರಕ್ಷತೆ

-
tajna
ಗುಟ್ಟು

-
pol
ಲಿಂಗ

-
sjenka
ನೆರಳು

-
veličina
ಗಾತ್ರ

-
solidarnost
ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-
uspjeh
ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-
podrška
ಆಧಾರ

-
tradicija
ಸಂಪ್ರದಾಯ

-
težina
ತೂಕ