ಖರೀದಿ     
Kupovina

-

pekara +

ಬೇಕರಿ

-

prugasti kod +

ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-

knjižara +

ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-

kafić +

ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-

drogerija +

ಔಷಧಾಗಾರ

-

hemijska čistionica +

ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-

cvijećara +

ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-

poklon +

ಉಡುಗೊರೆ

-

pijaca +

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-

tržnica +

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-

kiosk +

ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-

apoteka +

ಔಷಧದಂಗಡಿ

-

pošta +

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-

lončarija +

ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-

prodaja +

ಮಾರಾಟ

-

dućan +

ಅಂಗಡಿ

-

kupovina +

ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-

torba za kupovinu +

ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-

korpa za kupovinu +

ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-

kolica za kupovinu +

ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-

pazarenje +

ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ

-
pekara
ಬೇಕರಿ

-
prugasti kod
ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-
knjižara
ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-
kafić
ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-
drogerija
ಔಷಧಾಗಾರ

-
hemijska čistionica
ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-
cvijećara
ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-
poklon
ಉಡುಗೊರೆ

-
pijaca
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-
tržnica
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-
kiosk
ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-
apoteka
ಔಷಧದಂಗಡಿ

-
pošta
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-
lončarija
ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-
prodaja
ಮಾರಾಟ

-
dućan
ಅಂಗಡಿ

-
kupovina
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-
torba za kupovinu
ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-
korpa za kupovinu
ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-
kolica za kupovinu
ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-
pazarenje
ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ