ಕಟ್ಟುಗಳು     
Embalatge

-

el paper d'alumini +

ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತೆಳುಹಾಳೆ

-

la bóta +

ಪೀಪಾಯಿ

-

la cistella +

ಬುಟ್ಟಿ

-

l'ampolla +

ಸೀಸೆ

-

la capsa +

ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

la capsa de bombons +

ಚಾಕೋಲೆಟ್ ಡಬ್ಬಿ

-

el cartró +

ರಟ್ಟು ಕಾಗದ

-

el contingut +

ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು

-

la caixa +

ತೆರಪು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

el sobre +

ಲಕೋಟೆ

-

el nus +

ಗಂಟು

-

la caixa metàl·lica +

ಲೋಹದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

el bidó d'oli +

ಎಣ್ಣೆ ಕೊಳಗ

-

l'embalatge +

ಸುತ್ತುವ ವಸ್ತು

-

el paper +

ಕಾಗದ

-

la bossa de paper +

ಕಾಗದದ ಚೀಲ

-

el plàstic +

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್

-

la llauna +

ಲೋಹದ ಡಬ್ಬಿ

-

la bossa +

ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-

la bóta de vi +

ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಪೀಪಾಯಿ

-

l'ampolla de vi +

ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಸೀಸೆ

-

la capsa de fusta +

ಮರದ ಡಬ್ಬ

-
el paper d'alumini
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತೆಳುಹಾಳೆ

-
la bóta
ಪೀಪಾಯಿ

-
la cistella
ಬುಟ್ಟಿ

-
l'ampolla
ಸೀಸೆ

-
la capsa
ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
la capsa de bombons
ಚಾಕೋಲೆಟ್ ಡಬ್ಬಿ

-
el cartró
ರಟ್ಟು ಕಾಗದ

-
el contingut
ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು

-
la caixa
ತೆರಪು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
el sobre
ಲಕೋಟೆ

-
el nus
ಗಂಟು

-
la caixa metàl·lica
ಲೋಹದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
el bidó d'oli
ಎಣ್ಣೆ ಕೊಳಗ

-
l'embalatge
ಸುತ್ತುವ ವಸ್ತು

-
el paper
ಕಾಗದ

-
la bossa de paper
ಕಾಗದದ ಚೀಲ

-
el plàstic
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್

-
la llauna
ಲೋಹದ ಡಬ್ಬಿ

-
la bossa
ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-
la bóta de vi
ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಪೀಪಾಯಿ

-
l'ampolla de vi
ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಸೀಸೆ

-
la capsa de fusta
ಮರದ ಡಬ್ಬ