ಉಪಕರಣಗಳು     
Eines

-

l'àncora +

ಲಂಗರು

-

l'enclusa +

ಬಡಿಗಲ್ಲು

-

la fulla +

ಅಲಗು

-

la taula +

ಹಲಗೆ

-

el cargol +

ಮೊಳೆ / ಬೋಲ್ಟ್

-

l'obreampolles +

ಸೀಸೆ ತೆರಪು

-

l'escombra +

ಪೊರಕೆ

-

el raspall +

ಬ್ರಷ್

-

la galleda +

ಬಾನೆ

-

la serra circular +

ವರ್ತುಲ ಗರಗಸ

-

l'obrellaunes +

ಡಬ್ಬಿ ತೆರಪು

-

la cadena +

ಸರಪಳಿ

-

la serra mecànica +

ಸರಪಳಿ ಗರಗಸ

-

el cisell +

ಉಳಿ

-

la fulla de serra circular +

ವರ್ತುಲ ಗರಗಸದ ಅಲಗು

-

el trepant +

ಬೈರಿಗೆ ಯಂತ್ರ / ಡ್ರಿಲ್ ಯಂತ್ರ

-

el recollidor +

ಕಸದ ಮೊರ

-

la mànega de jardí +

ತೋಟದ ಮೆದುಗೊಳವೆ

-

el ratllador +

ತುರಿಯುವ ಮಣೆ

-

el martell +

ಸುತ್ತಿಗೆ

-

la frontissa +

ತಿರುಗಣಿ

-

el ganxo +

ಕೊಕ್ಕೆ

-

l'escala de mà +

ಏಣಿ

-

el pesacartes +

ಟಪ್ಪಾಲು ತಕ್ಕಡಿ

-

l'imant +

ಅಯಸ್ಕಾಂತ

-

la paleta +

ಕಲಬತ್ತು

-

el clau +

ಮೊಳೆ

-

l'agulla +

ಸೂಜಿ

-

la xarxa +

ಜಾಲಬಂಧ

-

la femella +

ಒಳತಿರುಪು ಗಟ್ಟಿ/ ನಟ್

-

l'espàtula +

ಕಲಸಲಗು

-

el palet +

ತಟ್ಟು ಹಲಗೆ

-

la forca +

ಕವಲುಗೋಲು

-

el ribot +

ತೋಪಡ

-

les alicates +

ಚಿಮ್ಮಟ

-

el carretó +

ತಳ್ಳುವ ಗಾಡಿ

-

el rasclet +

ಕುಂಟೆ

-

la reparació +

ನೇರ್ಪಡಿಸು

-

la corda +

ಹಗ್ಗ

-

el regle +

ಗಜಕೋಲು

-

la serra +

ಗರಗಸ

-

les tisores +

ಕತ್ತರಿ

-

el cargol +

ತಿರುಪು

-

el tornavís +

ತಿರುಪುಳಿ

-

el fil de cosir +

ಹೊಲಿಗೆ ದಾರ

-

la pala +

ಮೊರಗುದ್ದಲಿ

-

la filosa +

ತಿರುಗು ರಾಟೆ

-

la molla +

ಸುರುಳಿ ಎಗರುಪಟ್ಟಿ/ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್

-

la bobina +

ಉರುಳೆ

-

el cable d'acer +

ಉಕ್ಕಿನ ಹೊರಜಿ

-

la cinta adhesiva +

ಪಟ್ಟಿ

-

el fil +

ನೂಲು

-

l'eina +

ಉಪಕರಣ

-

la caixa d'eines +

ಉಪಕರಣಗಳ ಡಬ್ಬಿ

-

la plana +

ಕರಣೆ

-

les pinces +

ಸಣ್ಣ ಚಿಮುಟ

-

el cargol de banc +

ಹಿಡಿಕೆ

-

l'aparell de soldadura +

ಬೆಸುಗೆ ಉಪಕರಣ

-

el carretó +

ಕೈಬಂಡಿ

-

el filferro / cable +

ತಂತಿ

-

l'encenall de fusta +

ಮರದ ಚಕ್ಕೆ

-

la clau anglesa +

ತಿರಿಚುಳಿ

-
l'àncora
ಲಂಗರು

-
l'enclusa
ಬಡಿಗಲ್ಲು

-
la fulla
ಅಲಗು

-
la taula
ಹಲಗೆ

-
el cargol
ಮೊಳೆ / ಬೋಲ್ಟ್

-
l'obreampolles
ಸೀಸೆ ತೆರಪು

-
l'escombra
ಪೊರಕೆ

-
el raspall
ಬ್ರಷ್

-
la galleda
ಬಾನೆ

-
la serra circular
ವರ್ತುಲ ಗರಗಸ

-
l'obrellaunes
ಡಬ್ಬಿ ತೆರಪು

-
la cadena
ಸರಪಳಿ

-
la serra mecànica
ಸರಪಳಿ ಗರಗಸ

-
el cisell
ಉಳಿ

-
la fulla de serra circular
ವರ್ತುಲ ಗರಗಸದ ಅಲಗು

-
el trepant
ಬೈರಿಗೆ ಯಂತ್ರ / ಡ್ರಿಲ್ ಯಂತ್ರ

-
el recollidor
ಕಸದ ಮೊರ

-
la mànega de jardí
ತೋಟದ ಮೆದುಗೊಳವೆ

-
el ratllador
ತುರಿಯುವ ಮಣೆ

-
el martell
ಸುತ್ತಿಗೆ

-
la frontissa
ತಿರುಗಣಿ

-
el ganxo
ಕೊಕ್ಕೆ

-
l'escala de mà
ಏಣಿ

-
el pesacartes
ಟಪ್ಪಾಲು ತಕ್ಕಡಿ

-
l'imant
ಅಯಸ್ಕಾಂತ

-
la paleta
ಕಲಬತ್ತು

-
el clau
ಮೊಳೆ

-
l'agulla
ಸೂಜಿ

-
la xarxa
ಜಾಲಬಂಧ

-
la femella
ಒಳತಿರುಪು ಗಟ್ಟಿ/ ನಟ್

-
l'espàtula
ಕಲಸಲಗು

-
el palet
ತಟ್ಟು ಹಲಗೆ

-
la forca
ಕವಲುಗೋಲು

-
el ribot
ತೋಪಡ

-
les alicates
ಚಿಮ್ಮಟ

-
el carretó
ತಳ್ಳುವ ಗಾಡಿ

-
el rasclet
ಕುಂಟೆ

-
la reparació
ನೇರ್ಪಡಿಸು

-
la corda
ಹಗ್ಗ

-
el regle
ಗಜಕೋಲು

-
la serra
ಗರಗಸ

-
les tisores
ಕತ್ತರಿ

-
el cargol
ತಿರುಪು

-
el tornavís
ತಿರುಪುಳಿ

-
el fil de cosir
ಹೊಲಿಗೆ ದಾರ

-
la pala
ಮೊರಗುದ್ದಲಿ

-
la filosa
ತಿರುಗು ರಾಟೆ

-
la molla
ಸುರುಳಿ ಎಗರುಪಟ್ಟಿ/ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್

-
la bobina
ಉರುಳೆ

-
el cable d'acer
ಉಕ್ಕಿನ ಹೊರಜಿ

-
la cinta adhesiva
ಪಟ್ಟಿ

-
el fil
ನೂಲು

-
l'eina
ಉಪಕರಣ

-
la caixa d'eines
ಉಪಕರಣಗಳ ಡಬ್ಬಿ

-
la plana
ಕರಣೆ

-
les pinces
ಸಣ್ಣ ಚಿಮುಟ

-
el cargol de banc
ಹಿಡಿಕೆ

-
l'aparell de soldadura
ಬೆಸುಗೆ ಉಪಕರಣ

-
el carretó
ಕೈಬಂಡಿ

-
el filferro / cable
ತಂತಿ

-
l'encenall de fusta
ಮರದ ಚಕ್ಕೆ

-
la clau anglesa
ತಿರಿಚುಳಿ