ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು     
Materials

-

el llautó

ಹಿತ್ತಾಳೆ

-

el ciment

ಸಿಮೆಂಟ್

-

la ceràmica

ಪಿಂಗಾಣಿ

-

la tela

ಅರಿವೆ

-

la tela

ಬಟ್ಟೆ

-

el cotó

ಹತ್ತಿ

-

el vidre

ಹರಳು

-

la brutícia

ಕೊಳೆ

-

la cola

ಗೋಂದು

-

el cuir

ಚರ್ಮ

-

el metall

ಲೋಹ

-

l'oli

ಎಣ್ಣೆ

-

la pols

ಹುಡಿ

-

la sal

ಉಪ್ಪು

-

la sorra

ಮರಳು

-

la ferralla

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-

la plata

ಬೆಳ್ಳಿ

-

la pedra

ಕಲ್ಲು

-

la palla

ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-

la llana

ಉಣ್ಣೆ

-
el llautó
ಹಿತ್ತಾಳೆ

-
el ciment
ಸಿಮೆಂಟ್

-
la ceràmica
ಪಿಂಗಾಣಿ

-
la tela
ಅರಿವೆ

-
la tela
ಬಟ್ಟೆ

-
el cotó
ಹತ್ತಿ

-
el vidre
ಹರಳು

-
la brutícia
ಕೊಳೆ

-
la cola
ಗೋಂದು

-
el cuir
ಚರ್ಮ

-
el metall
ಲೋಹ

-
l'oli
ಎಣ್ಣೆ

-
la pols
ಹುಡಿ

-
la sal
ಉಪ್ಪು

-
la sorra
ಮರಳು

-
la ferralla
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-
la plata
ಬೆಳ್ಳಿ

-
la pedra
ಕಲ್ಲು

-
la palla
ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-
la fusta
ಮರ

-
la llana
ಉಣ್ಣೆ