ಕಲೆ     
Arts

-

l'aplaudiment +

ಚಪ್ಪಾಳೆ

-

l'art +

ಕಲೆ

-

la reverència +

ಬಾಗು

-

el pinzell +

ಕುಂಚ

-

el llibre per pintar +

ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ

-

la balladora +

ನರ್ತಕಿ

-

el dibuix +

ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು

-

la galeria +

ಚಿತ್ರಾಗಾರ

-

la vidriera +

ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿ

-

el graffiti +

ಗೀರು ಚಿತ್ರ

-

l'artesania +

ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು

-

el mosaic +

ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಕಲಾಕೃತಿ

-

el mural +

ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರ

-

el museu +

ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

-

la representació +

ಪ್ರದರ್ಶನ

-

el dibuix +

ಚಿತ್ರ

-

el poema +

ಕವನ

-

l'escultura +

ಶಿಲ್ಪಕಲೆ

-

la cançó +

ಹಾಡು

-

l'estàtua +

ವಿಗ್ರಹ

-

l'aquarel·la +

ಜಲವರ್ಣ

-
l'aplaudiment
ಚಪ್ಪಾಳೆ

-
l'art
ಕಲೆ

-
la reverència
ಬಾಗು

-
el pinzell
ಕುಂಚ

-
el llibre per pintar
ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ

-
la balladora
ನರ್ತಕಿ

-
el dibuix
ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು

-
la galeria
ಚಿತ್ರಾಗಾರ

-
la vidriera
ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿ

-
el graffiti
ಗೀರು ಚಿತ್ರ

-
l'artesania
ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು

-
el mosaic
ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಕಲಾಕೃತಿ

-
el mural
ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರ

-
el museu
ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

-
la representació
ಪ್ರದರ್ಶನ

-
el dibuix
ಚಿತ್ರ

-
el poema
ಕವನ

-
l'escultura
ಶಿಲ್ಪಕಲೆ

-
la cançó
ಹಾಡು

-
l'estàtua
ವಿಗ್ರಹ

-
l'aquarel·la
ಜಲವರ್ಣ