ಹವಾಮಾನ     
Temps

-

el baròmetre

ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-

el núvol

ಮೋಡ

-

el fred

ಚಳಿ

-

la lluna creixent

ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-

la foscor

ಕತ್ತಲು

-

la terra

ಭೂಮಿ

-

la boira

ಮಂಜು

-

la gelada

ಕಡು ಹಿಮ

-

el gel

ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-

la calor

ಶಾಖ

-

l'huracà

ಚಂಡಮಾರುತ

-

el caramell

ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-

el llampec

ಮಿಂಚು

-

el meteor

ಉಲ್ಕೆ

-

la lluna

ಚಂದ್ರ

-

l'arc de Sant Martí

ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-

la gota

ಮಳೆಹನಿ

-

la neu

ಹಿಮ

-

el floc de neu

ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-

el ninot de neu

ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-

l'estrella

ನಕ್ಷತ್ರ

-

la tempesta

ಬಿರುಗಾಳಿ

-

la maror ciclònica

ಪ್ರವಾಹ

-

el sol

ಸೂರ್ಯ

-

el raig de sol

ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-

la posta de sol

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-

el termòmetre

ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-

la tempesta elèctrica

ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-

el crepuscle

ನಸು ಬೆಳಕು

-

el temps

ಹವಾಮಾನ

-

la humitat

ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-

el vent

ಗಾಳಿ

-
el baròmetre
ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-
el núvol
ಮೋಡ

-
el fred
ಚಳಿ

-
la lluna creixent
ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-
la foscor
ಕತ್ತಲು

-
la sequera
ಬರ

-
la terra
ಭೂಮಿ

-
la boira
ಮಂಜು

-
la gelada
ಕಡು ಹಿಮ

-
el gel
ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-
la calor
ಶಾಖ

-
l'huracà
ಚಂಡಮಾರುತ

-
el caramell
ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-
el llampec
ಮಿಂಚು

-
el meteor
ಉಲ್ಕೆ

-
la lluna
ಚಂದ್ರ

-
l'arc de Sant Martí
ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-
la gota
ಮಳೆಹನಿ

-
la neu
ಹಿಮ

-
el floc de neu
ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-
el ninot de neu
ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-
l'estrella
ನಕ್ಷತ್ರ

-
la tempesta
ಬಿರುಗಾಳಿ

-
la maror ciclònica
ಪ್ರವಾಹ

-
el sol
ಸೂರ್ಯ

-
el raig de sol
ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-
la posta de sol
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-
el termòmetre
ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-
la tempesta elèctrica
ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-
el crepuscle
ನಸು ಬೆಳಕು

-
el temps
ಹವಾಮಾನ

-
la humitat
ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-
el vent
ಗಾಳಿ