ಖರೀದಿ     
Compres

-

la fleca +

ಬೇಕರಿ

-

el codi de barres +

ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-

la llibreria +

ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-

el cafè +

ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-

la farmàcia +

ಔಷಧಾಗಾರ

-

la tintoreria +

ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-

la floristeria +

ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-

el regal +

ಉಡುಗೊರೆ

-

el mercat +

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-

el mercat +

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-

el quiosc de diaris +

ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-

la farmàcia +

ಔಷಧದಂಗಡಿ

-

l'oficina de correus +

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-

la ceràmica +

ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-

la venda +

ಮಾರಾಟ

-

la botiga +

ಅಂಗಡಿ

-

les compres +

ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-

la bossa de la compra +

ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-

la cistella de la compra +

ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-

el carret de la compra +

ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-

la volta per les botigues +

ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ

-
la fleca
ಬೇಕರಿ

-
el codi de barres
ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-
la llibreria
ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-
el cafè
ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-
la farmàcia
ಔಷಧಾಗಾರ

-
la tintoreria
ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-
la floristeria
ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-
el regal
ಉಡುಗೊರೆ

-
el mercat
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-
el mercat
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-
el quiosc de diaris
ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-
la farmàcia
ಔಷಧದಂಗಡಿ

-
l'oficina de correus
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-
la ceràmica
ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-
la venda
ಮಾರಾಟ

-
la botiga
ಅಂಗಡಿ

-
les compres
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-
la bossa de la compra
ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-
la cistella de la compra
ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-
el carret de la compra
ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-
la volta per les botigues
ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ