ಸಂಗೀತ     
Música

-

l'acordió +

ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-

la balalaica +

ಬಲಲೈಕಾ

-

la banda +

ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-

el banjo +

ಬಾಂಜೊ

-

el clarinet +

ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-

el concert +

ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-

el tambor +

ಮದ್ದಲೆ

-

la bateria +

ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-

la flauta +

ಕೊಳಲು

-

el piano de cua +

ಪಿಯಾನೊ

-

la guitarra +

ಗಿಟಾರ್

-

la sala +

ಸಭಾಂಗಣ

-

el teclat +

ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-

l'harmònica +

ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-

la música +

ಸಂಗೀತ

-

el faristol +

ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-

la nota +

ಸ್ವರ

-

l'orgue +

ಆರ್ಗನ್

-

el piano +

ಪಿಯಾನೊ

-

el saxòfon +

ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-

el cantant +

ಹಾಡುಗಾರ

-

la corda +

ತಂತಿ

-

la trompeta +

ತುತ್ತೂರಿ

-

el trompetista +

ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-

el violí +

ಪಿಟೀಲು

-

l'estoig de violí +

ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

el xilòfon +

ಸೈಲೋಫೋನ್

-
l'acordió
ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-
la balalaica
ಬಲಲೈಕಾ

-
la banda
ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-
el banjo
ಬಾಂಜೊ

-
el clarinet
ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-
el concert
ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-
el tambor
ಮದ್ದಲೆ

-
la bateria
ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-
la flauta
ಕೊಳಲು

-
el piano de cua
ಪಿಯಾನೊ

-
la guitarra
ಗಿಟಾರ್

-
la sala
ಸಭಾಂಗಣ

-
el teclat
ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-
l'harmònica
ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-
la música
ಸಂಗೀತ

-
el faristol
ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-
la nota
ಸ್ವರ

-
l'orgue
ಆರ್ಗನ್

-
el piano
ಪಿಯಾನೊ

-
el saxòfon
ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-
el cantant
ಹಾಡುಗಾರ

-
la corda
ತಂತಿ

-
la trompeta
ತುತ್ತೂರಿ

-
el trompetista
ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-
el violí
ಪಿಟೀಲು

-
l'estoig de violí
ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
el xilòfon
ಸೈಲೋಫೋನ್