ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ     
Arquitectura

-

l'arquitectura +

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ

-

la sorra +

ಅಖಾಡ

-

el graner +

ಕಣಜ

-

el barroc +

ಬಾರೋಕ್

-

el bloc +

ಕಲ್ಲುದಿಮ್ಮಿ

-

la casa de maons +

ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ

-

el pont +

ಸೇತುವೆ

-

l'edifici +

ಕಟ್ಟಡ

-

el castell +

ಕೋಟೆ

-

la catedral +

ಮುಖ್ಯ ಆರಾಧನಾಮಂದಿರ

-

la columna +

ಕಂಬ

-

les obres +

ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರದೇಶ

-

la cúpula +

ಗುಮ್ಮಟ

-

la façana +

ಮುಖಭಾಗ

-

l'estadi de futbol +

ಕಾಲ್ಚೆಂಡಾಟದ ಮೈದಾನ

-

la fortalesa +

ದುರ್ಗ

-

el frontó +

ಚಂದಾಯ

-

la porta +

ದ್ವಾರ

-

la casa d'entramat de fusta +

ಅರ್ಧ ಮರದ ಮನೆ

-

el far +

ದೀಪಸ್ತಂಭ

-

el monument +

ಸ್ಮಾರಕ

-

la mesquita +

ಮಸೀದಿ

-

l'obelisc +

ಚತುಷ್ಕೋಣ ಸ್ತಂಭ

-

l'edifici d'oficines +

ಕಛೇರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ

-

el sostre +

ತಾರಸಿ

-

la ruïna +

ಅವಶೇಷ

-

la bastida +

ಸಾರುವೆ

-

el gratacel +

ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡ

-

el pont penjant +

ತೂಗು ಸೇತುವೆ

-

la rajola +

ಹೆಂಚು

-
l'arquitectura
ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ

-
la sorra
ಅಖಾಡ

-
el graner
ಕಣಜ

-
el barroc
ಬಾರೋಕ್

-
el bloc
ಕಲ್ಲುದಿಮ್ಮಿ

-
la casa de maons
ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ

-
el pont
ಸೇತುವೆ

-
l'edifici
ಕಟ್ಟಡ

-
el castell
ಕೋಟೆ

-
la catedral
ಮುಖ್ಯ ಆರಾಧನಾಮಂದಿರ

-
la columna
ಕಂಬ

-
les obres
ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರದೇಶ

-
la cúpula
ಗುಮ್ಮಟ

-
la façana
ಮುಖಭಾಗ

-
l'estadi de futbol
ಕಾಲ್ಚೆಂಡಾಟದ ಮೈದಾನ

-
la fortalesa
ದುರ್ಗ

-
el frontó
ಚಂದಾಯ

-
la porta
ದ್ವಾರ

-
la casa d'entramat de fusta
ಅರ್ಧ ಮರದ ಮನೆ

-
el far
ದೀಪಸ್ತಂಭ

-
el monument
ಸ್ಮಾರಕ

-
la mesquita
ಮಸೀದಿ

-
l'obelisc
ಚತುಷ್ಕೋಣ ಸ್ತಂಭ

-
l'edifici d'oficines
ಕಛೇರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ

-
el sostre
ತಾರಸಿ

-
la ruïna
ಅವಶೇಷ

-
la bastida
ಸಾರುವೆ

-
el gratacel
ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡ

-
el pont penjant
ತೂಗು ಸೇತುವೆ

-
la rajola
ಹೆಂಚು