ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು     
Animals petits

-

la formiga +

ಇರುವೆ

-

l'escarabat +

ಜೀರುಂಡೆ

-

l'ocell +

ಪಕ್ಷಿ

-

la gàbia de l'ocell +

ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-

l'ocellera +

ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-

el borinot +

ಹೆಜ್ಜೇನು

-

la papallona +

ಚಿಟ್ಟೆ

-

l'eruga +

ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-

el centpeus +

ಜರಿ

-

el cranc +

ಏಡಿ

-

la mosca +

ನೊಣ

-

la granota +

ಕಪ್ಪೆ

-

el carpí daurat +

ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-

la llagosta +

ಮಿಡಿತೆ

-

el conill porquí +

ಗಿನಿಯಿಲಿ

-

el hàmster +

ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-

l'eriçó +

ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-

el colibrí +

ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-

la iguana +

ಉಡ

-

l'insecte +

ಕೀಟ

-

la medusa +

ಲೋಳೆ ಮೀನು

-

el gatet +

ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-

la marieta +

ಲೇಡಿಬಗ್

-

el llangardaix +

ಹಲ್ಲಿ

-

el poll +

ಹೇನು

-

la marmota +

ಮಾರ್ಮಟ್

-

el mosquit +

ಸೊಳ್ಳೆ

-

el ratolí +

ಇಲಿ

-

l'ostra +

ಸಿಂಪಿ

-

l'escorpí +

ಚೇಳು

-

el cavallet de mar +

ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-

la petxina +

ಚಿಪ್ಪು

-

la gamba +

ಸೀಗಡಿ

-

l'aranya +

ಜೇಡ

-

la teranyina +

ಜೇಡರ ಬಲೆ

-

l'estrella de mar +

ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-

la vespa +

ಕಣಜ

-
la formiga
ಇರುವೆ

-
l'escarabat
ಜೀರುಂಡೆ

-
l'ocell
ಪಕ್ಷಿ

-
la gàbia de l'ocell
ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-
l'ocellera
ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-
el borinot
ಹೆಜ್ಜೇನು

-
la papallona
ಚಿಟ್ಟೆ

-
l'eruga
ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-
el centpeus
ಜರಿ

-
el cranc
ಏಡಿ

-
la mosca
ನೊಣ

-
la granota
ಕಪ್ಪೆ

-
el carpí daurat
ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-
la llagosta
ಮಿಡಿತೆ

-
el conill porquí
ಗಿನಿಯಿಲಿ

-
el hàmster
ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-
l'eriçó
ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-
el colibrí
ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-
la iguana
ಉಡ

-
l'insecte
ಕೀಟ

-
la medusa
ಲೋಳೆ ಮೀನು

-
el gatet
ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-
la marieta
ಲೇಡಿಬಗ್

-
el llangardaix
ಹಲ್ಲಿ

-
el poll
ಹೇನು

-
la marmota
ಮಾರ್ಮಟ್

-
el mosquit
ಸೊಳ್ಳೆ

-
el ratolí
ಇಲಿ

-
l'ostra
ಸಿಂಪಿ

-
l'escorpí
ಚೇಳು

-
el cavallet de mar
ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-
la petxina
ಚಿಪ್ಪು

-
la gamba
ಸೀಗಡಿ

-
l'aranya
ಜೇಡ

-
la teranyina
ಜೇಡರ ಬಲೆ

-
l'estrella de mar
ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-
la vespa
ಕಣಜ