ಪರಿಸರ     
Ambient

-

l'agricultura +

ಬೇಸಾಯ

-

la contaminació de l'aire +

ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ

-

el formiguer +

ಇರುವೆ ಗೂಡು

-

el canal +

ಕಾಲುವೆ

-

la costa +

ಕರಾವಳಿ/ ಸಮುದ್ರತೀರ

-

el continent +

ಖಂಡ

-

el rierol +

ಕೊಲ್ಲಿ

-

la presa +

ಅಣೆಕಟ್ಟು

-

el desert +

ಮರಳುಗಾಡು

-

la duna +

ಮರಳಿನ ರಾಶಿ

-

el camp +

ಕ್ಷೇತ್ರ

-

el bosc +

ಕಾಡು

-

la glacera +

ನೀರ್ಗಲ್ಲ ನದಿ

-

la landa +

ಕುರುಚಲು ಭೂಮಿ

-

l'illa +

ದ್ವೀಪ

-

la selva +

ಕಾಡು

-

el paisatge +

ಭೂದೃಶ್ಯ

-

les muntanyes +

ಪರ್ವತಗಳು

-

el parc natural +

ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತ ಉದ್ಯಾನವನ

-

el cim +

ಶಿಖರ

-

la pila +

ರಾಶಿ

-

la marxa de protesta +

ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಡಿಗೆ

-

el reciclatge +

ಮರುಬಳಕೆ

-

el mar +

ಸಮುದ್ರ

-

el fum +

ಹೊಗೆ

-

la vinya +

ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟ

-

el volcà +

ಅಗ್ನಿ ಪರ್ವತ

-

els residus +

ಕಸ

-

el nivell d'aigua +

ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ

-
l'agricultura
ಬೇಸಾಯ

-
la contaminació de l'aire
ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ

-
el formiguer
ಇರುವೆ ಗೂಡು

-
el canal
ಕಾಲುವೆ

-
la costa
ಕರಾವಳಿ/ ಸಮುದ್ರತೀರ

-
el continent
ಖಂಡ

-
el rierol
ಕೊಲ್ಲಿ

-
la presa
ಅಣೆಕಟ್ಟು

-
el desert
ಮರಳುಗಾಡು

-
la duna
ಮರಳಿನ ರಾಶಿ

-
el camp
ಕ್ಷೇತ್ರ

-
el bosc
ಕಾಡು

-
la glacera
ನೀರ್ಗಲ್ಲ ನದಿ

-
la landa
ಕುರುಚಲು ಭೂಮಿ

-
l'illa
ದ್ವೀಪ

-
la selva
ಕಾಡು

-
el paisatge
ಭೂದೃಶ್ಯ

-
les muntanyes
ಪರ್ವತಗಳು

-
el parc natural
ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತ ಉದ್ಯಾನವನ

-
el cim
ಶಿಖರ

-
la pila
ರಾಶಿ

-
la marxa de protesta
ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಡಿಗೆ

-
el reciclatge
ಮರುಬಳಕೆ

-
el mar
ಸಮುದ್ರ

-
el fum
ಹೊಗೆ

-
la vinya
ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟ

-
el volcà
ಅಗ್ನಿ ಪರ್ವತ

-
els residus
ಕಸ

-
el nivell d'aigua
ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ