ಪ್ರಕೃತಿ     
Příroda

-

oblouk +

ಕಮಾನು

-

stáj +

ಕಣಜ

-

zátoka +

ಕೊಲ್ಲಿ

-

pláž +

ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-

bublina +

ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-

jeskyně +

ಗುಹೆ

-

farma +

ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-

oheň +

ಬೆಂಕಿ

-

stopa +

ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-

zeměkoule +

ಭೂಮಂಡಲ

-

sklizeň +

ಕೊಯ್ಲು

-

balík sena +

ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-

jezero +

ಕೆರೆ

-

list +

ಎಲೆ

-

hora +

ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-

oceán +

ಸಾಗರ

-

panorama +

ಸುತ್ತು ನೋಟ

-

skála +

ಬಂಡೆ

-

pramen +

ಚಿಲುಮೆ

-

bažina +

ಜೌಗು

-

strom +

ಮರ

-

kmen +

ಮರದ ಕಾಂಡ

-

údolí +

ಕಣಿವೆ

-

vyhlídka +

ನೋಟ

-

vodní proud +

ಜಲಧಾರೆ

-

vodopád +

ಜಲಪಾತ

-

vlna +

ಅಲೆ

-
oblouk
ಕಮಾನು

-
stáj
ಕಣಜ

-
zátoka
ಕೊಲ್ಲಿ

-
pláž
ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-
bublina
ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-
jeskyně
ಗುಹೆ

-
farma
ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-
oheň
ಬೆಂಕಿ

-
stopa
ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-
zeměkoule
ಭೂಮಂಡಲ

-
sklizeň
ಕೊಯ್ಲು

-
balík sena
ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-
jezero
ಕೆರೆ

-
list
ಎಲೆ

-
hora
ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-
oceán
ಸಾಗರ

-
panorama
ಸುತ್ತು ನೋಟ

-
skála
ಬಂಡೆ

-
pramen
ಚಿಲುಮೆ

-
bažina
ಜೌಗು

-
strom
ಮರ

-
kmen
ಮರದ ಕಾಂಡ

-
údolí
ಕಣಿವೆ

-
vyhlídka
ನೋಟ

-
vodní proud
ಜಲಧಾರೆ

-
vodopád
ಜಲಪಾತ

-
vlna
ಅಲೆ