ಸಸ್ಯಗಳು     
Rostliny

-

bambus +

ಬೊಂಬು

-

květ +

ಹೂವು

-

kytice +

ಹೂಗುಚ್ಚ

-

větev +

ರೆಂಬೆ

-

pupen +

ಮೊಗ್ಗು

-

kaktus +

ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿ

-

jetel +

ಕ್ಲೋವರ್

-

šiška +

ಪೈನ್ / ಫರ್ ಗಿಡದ ಕಾಯಿ

-

chrpa +

ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಹೂವು

-

krokus +

ಕ್ರೋಕಸ್

-

narcis +

ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್

-

sedmikráska +

ಡೇಯ್ಸಿ

-

pampeliška +

ಡ್ಯಾಂಡೆಲಿಯನ್

-

květina +

ಹೂವು

-

listí +

ಎಲೆಗುಂಪು

-

obilí +

ಕಾಳು

-

tráva +

ಹುಲ್ಲು

-

růst +

ಬೆಳವಣಿಗೆ

-

hyacint +

ಹೈಯಾಸಿಂತ್

-

trávník +

ಹಸಲೆ

-

lilie +

ಲಿಲ್ಲಿ

-

lněné semínko +

ನಾರಗಸೆಬೀಜ

-

houba +

ಅಣಬೆ

-

olivovník +

ಓಲಿವ್ ಮರ

-

palma +

ತಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರ

-

maceška +

ಪ್ಯಾನ್ಸಿ

-

broskvoň +

ಪೀಚ್ ಮರ

-

rostlina +

ಗಿಡ

-

mák +

ಗಸಗಸೆ

-

kořen +

ಬೇರು

-

růže +

ಗುಲಾಬಿ

-

semeno +

ಬೀಜ

-

sněženka +

ಸ್ನೋಡ್ರಾಪ್

-

slunečnice +

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು

-

trn +

ಮುಳ್ಳು

-

kmen +

ಕಾಂಡ

-

tulipán +

ಟ್ಯೂಲಿಪ್

-

leknín +

ನೈದಿಲೆ/ತಾವರೆ

-

pšenice +

ಗೋಧಿ

-
bambus
ಬೊಂಬು

-
květ
ಹೂವು

-
kytice
ಹೂಗುಚ್ಚ

-
větev
ರೆಂಬೆ

-
pupen
ಮೊಗ್ಗು

-
kaktus
ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿ

-
jetel
ಕ್ಲೋವರ್

-
šiška
ಪೈನ್ / ಫರ್ ಗಿಡದ ಕಾಯಿ

-
chrpa
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಹೂವು

-
krokus
ಕ್ರೋಕಸ್

-
narcis
ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್

-
sedmikráska
ಡೇಯ್ಸಿ

-
pampeliška
ಡ್ಯಾಂಡೆಲಿಯನ್

-
květina
ಹೂವು

-
listí
ಎಲೆಗುಂಪು

-
obilí
ಕಾಳು

-
tráva
ಹುಲ್ಲು

-
růst
ಬೆಳವಣಿಗೆ

-
hyacint
ಹೈಯಾಸಿಂತ್

-
trávník
ಹಸಲೆ

-
lilie
ಲಿಲ್ಲಿ

-
lněné semínko
ನಾರಗಸೆಬೀಜ

-
houba
ಅಣಬೆ

-
olivovník
ಓಲಿವ್ ಮರ

-
palma
ತಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರ

-
maceška
ಪ್ಯಾನ್ಸಿ

-
broskvoň
ಪೀಚ್ ಮರ

-
rostlina
ಗಿಡ

-
mák
ಗಸಗಸೆ

-
kořen
ಬೇರು

-
růže
ಗುಲಾಬಿ

-
semeno
ಬೀಜ

-
sněženka
ಸ್ನೋಡ್ರಾಪ್

-
slunečnice
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು

-
trn
ಮುಳ್ಳು

-
kmen
ಕಾಂಡ

-
tulipán
ಟ್ಯೂಲಿಪ್

-
leknín
ನೈದಿಲೆ/ತಾವರೆ

-
pšenice
ಗೋಧಿ