ಅಮೂರ್ತ ಪದಗಳು     
Abstraktní pojmy

-

administrativa +

ಆಡಳಿತ

-

reklama +

ಜಾಹೀರಾತು

-

šipka +

ಬಾಣ

-

zákaz +

ನಿಷೇಧ

-

kariéra +

ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-

střed +

ಕೇಂದ್ರ

-

volba +

ಆಯ್ಕೆ

-

spolupráce +

ಸಹಯೋಗ

-

barva +

ಬಣ್ಣ

-

kontakt +

ಸಂಪರ್ಕ

-

nebezpečí +

ಅಪಾಯ

-

vyznání lásky +

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-

úpadek +

ಕ್ಷೀಣಿಸು

-

definice +

ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-

rozdíl +

ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-

obtíž +

ಕಷ್ಟ

-

směr +

ದಿಕ್ಕು

-

objev +

ಪರಿಶೋಧನೆ

-

nepořádek +

ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-

vzdálenost +

ದೂರ

-

vzdálenost +

ಅಂತರ

-

rozmanitost +

ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-

snaha +

ಪ್ರಯಾಸ

-

průzkum +

ಶೋಧನೆ

-

pád +

ಬೀಳು

-

síla +

ಶಕ್ತಿ

-

vůně +

ಸುವಾಸನೆ

-

svoboda +

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-

duch +

ಭೂತ

-

polovina +

ಅರ್ಧ

-

výška +

ಎತ್ತರ

-

pomoc +

ಸಹಾಯ

-

skrýš +

ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-

vlast +

ತಾಯ್ನಾಡು

-

hygiena +

ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-

nápad / myšlenka +

ಆಲೋಚನೆ

-

iluze +

ಭ್ರಮೆ

-

představivost +

ಕಲ್ಪನೆ

-

inteligence +

ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-

pozvánka +

ಆಹ್ವಾನ

-

spravedlnost +

ನ್ಯಾಯ

-

světlo +

ಬೆಳಕು

-

pohled +

ನೋಟ

-

ztráta +

ನಷ್ಟ

-

zvětšení +

ವರ್ಧನೆ

-

chyba +

ತಪ್ಪು

-

vražda +

ಕೊಲೆ

-

národ +

ದೇಶ

-

novinka +

ಹೊಸತನ

-

možnost +

ಆಯ್ಕೆ

-

trpělivost +

ಸಹನೆ

-

plánování +

ಯೋಜನೆ

-

problém +

ತೊಡಕು

-

ochrana +

ರಕ್ಷಣೆ

-

odraz +

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-

republika +

ಗಣತಂತ್ರ

-

riziko +

ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-

bezpečnost +

ಸುರಕ್ಷತೆ

-

tajemství +

ಗುಟ್ಟು

-

pohlaví +

ಲಿಂಗ

-

stín +

ನೆರಳು

-

velikost +

ಗಾತ್ರ

-

solidarita +

ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-

úspěch +

ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-

podpora +

ಆಧಾರ

-

tradice +

ಸಂಪ್ರದಾಯ

-

hmotnost +

ತೂಕ

-
administrativa
ಆಡಳಿತ

-
reklama
ಜಾಹೀರಾತು

-
šipka
ಬಾಣ

-
zákaz
ನಿಷೇಧ

-
kariéra
ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-
střed
ಕೇಂದ್ರ

-
volba
ಆಯ್ಕೆ

-
spolupráce
ಸಹಯೋಗ

-
barva
ಬಣ್ಣ

-
kontakt
ಸಂಪರ್ಕ

-
nebezpečí
ಅಪಾಯ

-
vyznání lásky
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-
úpadek
ಕ್ಷೀಣಿಸು

-
definice
ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-
rozdíl
ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-
obtíž
ಕಷ್ಟ

-
směr
ದಿಕ್ಕು

-
objev
ಪರಿಶೋಧನೆ

-
nepořádek
ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-
vzdálenost
ದೂರ

-
vzdálenost
ಅಂತರ

-
rozmanitost
ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-
snaha
ಪ್ರಯಾಸ

-
průzkum
ಶೋಧನೆ

-
pád
ಬೀಳು

-
síla
ಶಕ್ತಿ

-
vůně
ಸುವಾಸನೆ

-
svoboda
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-
duch
ಭೂತ

-
polovina
ಅರ್ಧ

-
výška
ಎತ್ತರ

-
pomoc
ಸಹಾಯ

-
skrýš
ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-
vlast
ತಾಯ್ನಾಡು

-
hygiena
ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-
nápad / myšlenka
ಆಲೋಚನೆ

-
iluze
ಭ್ರಮೆ

-
představivost
ಕಲ್ಪನೆ

-
inteligence
ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-
pozvánka
ಆಹ್ವಾನ

-
spravedlnost
ನ್ಯಾಯ

-
světlo
ಬೆಳಕು

-
pohled
ನೋಟ

-
ztráta
ನಷ್ಟ

-
zvětšení
ವರ್ಧನೆ

-
chyba
ತಪ್ಪು

-
vražda
ಕೊಲೆ

-
národ
ದೇಶ

-
novinka
ಹೊಸತನ

-
možnost
ಆಯ್ಕೆ

-
trpělivost
ಸಹನೆ

-
plánování
ಯೋಜನೆ

-
problém
ತೊಡಕು

-
ochrana
ರಕ್ಷಣೆ

-
odraz
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-
republika
ಗಣತಂತ್ರ

-
riziko
ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-
bezpečnost
ಸುರಕ್ಷತೆ

-
tajemství
ಗುಟ್ಟು

-
pohlaví
ಲಿಂಗ

-
stín
ನೆರಳು

-
velikost
ಗಾತ್ರ

-
solidarita
ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-
úspěch
ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-
podpora
ಆಧಾರ

-
tradice
ಸಂಪ್ರದಾಯ

-
hmotnost
ತೂಕ