ಕಲೆ     
Umění

-

potlesk +

ಚಪ್ಪಾಳೆ

-

umění +

ಕಲೆ

-

úklona +

ಬಾಗು

-

štětec +

ಕುಂಚ

-

omalovánky +

ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ

-

tanečnice +

ನರ್ತಕಿ

-

kresba +

ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು

-

galerie +

ಚಿತ್ರಾಗಾರ

-

vitráž +

ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿ

-

graffiti +

ಗೀರು ಚಿತ್ರ

-

umělecké řemeslo +

ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು

-

mozaika +

ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಕಲಾಕೃತಿ

-

nástěnná malba +

ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರ

-

muzeum +

ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

-

představení +

ಪ್ರದರ್ಶನ

-

obrázek +

ಚಿತ್ರ

-

báseň +

ಕವನ

-

skulptura +

ಶಿಲ್ಪಕಲೆ

-

píseň +

ಹಾಡು

-

socha +

ವಿಗ್ರಹ

-

akvarel +

ಜಲವರ್ಣ

-
potlesk
ಚಪ್ಪಾಳೆ

-
umění
ಕಲೆ

-
úklona
ಬಾಗು

-
štětec
ಕುಂಚ

-
omalovánky
ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ

-
tanečnice
ನರ್ತಕಿ

-
kresba
ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು

-
galerie
ಚಿತ್ರಾಗಾರ

-
vitráž
ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿ

-
graffiti
ಗೀರು ಚಿತ್ರ

-
umělecké řemeslo
ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು

-
mozaika
ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಕಲಾಕೃತಿ

-
nástěnná malba
ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರ

-
muzeum
ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

-
představení
ಪ್ರದರ್ಶನ

-
obrázek
ಚಿತ್ರ

-
báseň
ಕವನ

-
skulptura
ಶಿಲ್ಪಕಲೆ

-
píseň
ಹಾಡು

-
socha
ವಿಗ್ರಹ

-
akvarel
ಜಲವರ್ಣ