ಹವಾಮಾನ     
Počasí

-

tlakoměr / barometr +

ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-

mrak +

ಮೋಡ

-

zima +

ಚಳಿ

-

srpek měsíce +

ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-

tma +

ಕತ್ತಲು

-

sucho +

ಬರ

-

zeměkoule +

ಭೂಮಿ

-

mlha +

ಮಂಜು

-

mráz +

ಕಡು ಹಿಮ

-

náledí +

ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-

teplo +

ಶಾಖ

-

hurikán +

ಚಂಡಮಾರುತ

-

rampouch +

ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-

blesk +

ಮಿಂಚು

-

meteor +

ಉಲ್ಕೆ

-

měsíc +

ಚಂದ್ರ

-

duha +

ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-

dešťová kapka +

ಮಳೆಹನಿ

-

sníh +

ಹಿಮ

-

sněhová vločka +

ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-

sněhulák +

ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-

hvězda +

ನಕ್ಷತ್ರ

-

bouře +

ಬಿರುಗಾಳಿ

-

přílivová vlna +

ಪ್ರವಾಹ

-

slunce +

ಸೂರ್ಯ

-

sluneční paprsek +

ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-

západ slunce +

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-

teploměr +

ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-

bouřka +

ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-

soumrak +

ನಸು ಬೆಳಕು

-

počasí +

ಹವಾಮಾನ

-

vlhko +

ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-

vítr +

ಗಾಳಿ

-
tlakoměr / barometr
ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-
mrak
ಮೋಡ

-
zima
ಚಳಿ

-
srpek měsíce
ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-
tma
ಕತ್ತಲು

-
sucho
ಬರ

-
zeměkoule
ಭೂಮಿ

-
mlha
ಮಂಜು

-
mráz
ಕಡು ಹಿಮ

-
náledí
ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-
teplo
ಶಾಖ

-
hurikán
ಚಂಡಮಾರುತ

-
rampouch
ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-
blesk
ಮಿಂಚು

-
meteor
ಉಲ್ಕೆ

-
měsíc
ಚಂದ್ರ

-
duha
ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-
dešťová kapka
ಮಳೆಹನಿ

-
sníh
ಹಿಮ

-
sněhová vločka
ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-
sněhulák
ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-
hvězda
ನಕ್ಷತ್ರ

-
bouře
ಬಿರುಗಾಳಿ

-
přílivová vlna
ಪ್ರವಾಹ

-
slunce
ಸೂರ್ಯ

-
sluneční paprsek
ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-
západ slunce
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-
teploměr
ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-
bouřka
ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-
soumrak
ನಸು ಬೆಳಕು

-
počasí
ಹವಾಮಾನ

-
vlhko
ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-
vítr
ಗಾಳಿ